archív aktualít rok 2013

Podzimní odborné setkání SDP ČR proběhne v DIPRO Proseč

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DIPRO mPravidelné podzimní odborné setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v České republice (SDP) se uskuteční 8. listopadu 2013 v Proseči u Skutče na Chrudimsku. Zástupci malých a středních pilařských provozů, seskupených v tomto sdružení, se tentokrát sejdou na půdě výrobního družstva invalidů DIPRO, které patří mezi největší dřevozpracující družstva v ČR, dávající práci lidem se zdravotním postižením převážně pohybového ústrojí.

Po uvítání a krátkém představení družstva předsedou Milanem Zaninou si účastníci setkání budou moci prohlédnout celý výrobní areál, kde družstvo kromě pilnice s rámovkovou a pásovkovou technologií provozuje několik dalších výroben s produkcí nejrůznějších dřevěných výrobků a doplňků do bytů a restaurací, dále pak uzenářských špejlí a napichovátek či soustružených rukojetí pro ruční nářadí nebo nábytkových úchytek a spojovacích kolíčků pro truhláře.

Po ukončení prohlídky bude program setkání pokračovat informací předsedy družstva o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a formách tzv. náhradního plnění pro firmy zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců. Další část programu bude tradičně věnovaná vývoji situace v zásobování dřevní hmotou na tuzemském trhu a opatřením souvisejícím s touto ostře sledovanou problematikou, která představenstvo SDP učinilo od květnové výroční valné hromady, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s Konfederací lesnických a dřevařských svazů či s jinými sdruženími a asociacemi. V neposlední řadě se účastníci dozví také aktuální informace o stavu skupinové certifikace PEFC v rámci SDP a o problematice spojené s Nařízením o dřevě (EUTR), kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Akce bude již tradičně otevřena také zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří nejsou členy sdružení. Členské firmy obdrží pozvánku od sekretariátu SDP s podrobným časovým harmonogramem odborného setkání. Ostatní zájemci mohou získat podrobnější informace na webových stránkách www.sdpcr.cz a svoji účast si musí dohodnout (nejpozději do 1.11.2013) s tajemníkem SDP ČR Ing. Novákem na adrese: Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR, Vančurova 7, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 891, 720 581 059, e-mail: fandanovak@volny.cz.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina