archív aktualít rok 2013

Dreva pre priemysel je nedostatok, ochranári maria zvýšenie ťažby

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina pilnicaVedenia Zväzu spracovateľov dreva SR a rozhodujúceho dodávateľa guľatiny LESY SR, š.p. rokovali spoločne o výhľade dodávok dreva na rok 2014. ZSD SR stále presadzuje uzatvorenie strednodobých a dlhodobých zmlúv (na 1 až 3 roky). Vnímajú to ako dosiahnutie stability na trhu, udržanie zamestnanosti a rozvoja investícií v odvetví spracovania dreva.

Z iniciatívy ZSD SR sa 1. júla 2013 uskutočnilo spoločné rokovanie o situácii na trhu s drevom. Tvrdia, že v rezerve je 700 tisíc až 1 milión m³ dreva v 3. stupni ochrany. Nevyhnutné je vyťažiť toto drevo, čím ho lesníci zachránia pred lykožrútom a inými „objektívnymi“ príčinami. Piliarske firmy pociťujú nedostatok guľatiny od začiatku roka 2013, hoci situácia sa mierne zlepšila. Problémom zostáva aj komplikovaný odbyt stavebného reziva a ďalších sortimentov, ktorého zásoby sa zvyšujú vo všetkých európskych krajinách.

Obe strany sú znepokojené požiadavkami tzv. ochranárskych združení, ktorých aktivity bránia efektívnemu a ekonomicky nevyhnutnému zhodnoteniu suroviny. Lesníci nemajú tak možnosť vybudovať obslužné komunikácie a surovina zostáva ležať ladom. Spoločne vyvíjajú úsilie, aby sa sprístupnila ťažba strategickej suroviny, ktorá je vystavená znehodnoteniu.

Iba spoločným rokovaním a priblížením požiadaviek spracovateľov a dodávateľov guľatiny v SR sa môže situácia v závere roka 2013 zlepšiť a vytvoriť objektívne východiská pre budúci rok.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina