archív aktualít rok 2013

Trendy a výzvy nemeckých výrobcov strojov pre spracovanie slovenského dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia TrendyDEExportný program Nemeckého ministerstva hospodárstva a technológie podnietil výrobcov strojov pre opracovanie dreva rozšíriť aktivity na ďalšie výrobné firmy v SR. Na odbornej konferencii „Moderné technológie pre slovenský drevospracujúci priemysel“, ktorá sa konala 4. júna 2013 vo Zvolene, odzneli referáty pre podrobné priblíženie ponúk ako základ bilaterálnych rozhovorov.

Obraz o súčasnom stave lesného hospodárstva a drevospracujúceho odvetvia umožnila charakteristika Národného programu využitia potenciálu dreva v SR. Produkčný potenciál lesov a vypracovanie akčného programu priblížil Ing. Milan Oravec z Národného lesníckeho centra. Ročne môžu dodávať 3 mil. m³ dreva, no orientácia spracovateľských kapacít na ihličnaté sortimenty umožní spracovať len 500 tis. m³. Aktuálny stav a trendy v drevospracujúcom priemysle SR uviedol generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník. Situáciu na trhu s drevom by pomohlo stabilizovať poskytovanie štátnej pomoci:

• zosúladenie dodávok guľatiny so spracovateľskými kapacitami,

• domáce drevo spracovávať doma (neprevážať krížom cez regióny),

• zvýšiť pridanú hodnotu formou efektívnych technológií.

Na spracovateľské možnosti reagoval predstaviteľ VDMA – zväzu nemeckých výrobcov strojov Ing. Dominik Wolfschütz formou analýzy Inovácie a najnovšieho vývoja v oblasti technológií pre spracovanie dreva „Made in Germany“. V exporte 200 členských firiem VDMA – výrobcov strojov s ročným obratom 2,5 mld. € je Slovensko na 30. mieste. Iniciatíva strojárov môže pomôcť cielenému rozvoju odvetvia v SR.

Nasledovali prezentácie firiem Baljer & Zembrod (dopravníkové systémy manipulácie s guľatinou), Haas (separovacie a logistické systémy), Kuper (stroje pre spracovanie dreva a baliace linky), Serra (píly a kombinované stroje), Stähle Hess (technológie pre brúsenie a automatizované lepenie dreva), Vecoplan (brúsenie a štiepanie dreva), Vollmer (brúsenie nástrojov). Po predstavení výrobných programov nasledovali individuálne rozhovory, vrátane návštevy slovenských firiem pre prípadnú spoluprácu.

Odborným a organizačným garantom seminára na pôde Technickej univerzity vo Zvolene bola Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v súčinnosti so Zväzom spracovateľov dreva SR.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina