archív aktualít rok 2013

Vývoj na stavebním trhu v Polsku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Okna FakroV roce 2012 bylo v Polsku předáno do užívání 152 527 bytů, tedy o 16,5 % více než v roce 2011. Největší podíl (53,3 %) v nárůstu nových bytových zdrojů měli individuální investoři, kteří v období leden – prosinec 2012 vybudovali 81 244 bytů, tj. o 10,5 % více než rok předtím. Rok 2012 byl z pohledu počtu dokončených bytů jedním z nejlepších za více než 20 let, tedy od doby společenských změn v Polsku. Více bytů bylo postaveno jen v letech 2003 (162 686), 2008 (165 189) a 2009 (160 002).

Růst v individuální bytové výstavbě však nevykompenzoval zpomalení viditelné v celém oboru. Z tohoto důvodu byla v minulém roce stavebně montážní výroba zahrnující práce investiční a opravárenské povahy uskutečněna stavebními podniky s počtem zaměstnanců nad 9 osob o 1 % menší než v roce 2011. Největší pokles zaznamenaly podniky zabývající se stavbou budov (-2,2 %) a provádějící speciální stavební práce (-1,8 %). Naopak nepatrný růst byl zaznamenán v jednotkách spojených s výstavbou inženýrských objektů pozemního a vodního inženýrství (+0,7 %).

Situace ve vývozu oken a dveří

743,4 mil. euro – taková byla hodnota vývozu polských oken a dveří v prvních třech čtvrtletích roku 2012. Znamená to, že na zahraniční trhy bylo z polských závodů vyvezeno 5,5 mil. kusů oken a dveří. Největší podíl v polském vývozu výplní stavebních otvorů tvořily v hodnoceném období dveře a okna z PVC. Do zahraničí bylo odesláno přes 2,6 mil. kusů s celkovou hodnotou 348,494 mil. euro. Na druhém místě byla okna a dveře dřevěná, jichž bylo vyvezeno více než 2,3 mil. kusů. V případě výrobků z hliníku se v prvních třech čtvrtletích roku 2012 do zahraničí dostalo 350 tis. kusů a v případě oken a dveří z litiny nebo oceli přes 200 tis. kusů.

Hodnota vývozu polských výrobků z oboru výplní stavebních otvorů systematicky roste. Kromě dočasného poklesu, se kterým se výrobci potkali v roce 2009, se nadále udržuje kladná dynamika. Hodnota vyvezeného zboží se ve zmiňované komoditě zvyšuje průměrně o 18,3 %.

Zdroj: ASM Market Research and Analysis Centre Ltd. 


Okna PL

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina