archív aktualít rok 2013

MPO dokončilo návrh na podporu technických oborů

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Praxe ve firmeMinistr průmyslu a obchodu Martin Kuba poslal do poslanecké sněmovny legislativní návrh vycházející z výsledků jednání se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Fóra průmyslu a vysokých škol.

Změna má zefektivnit odbornou přípravu a zvýšit kvalitu absolventů odborných škol. Má tak pomoci jako jeden z nástrojů k odvrácení zásadního nedostatku kvalifikovaných pracovních sil pro průmysl a zabránit negativnímu dopadu na konkurenceschopnost ČR. Prioritou ministra Kuby je, aby nový systém podpory technického vzdělávání vstoupil v platnost od 1. září.

Cílem návrhu novely je vtáhnout další zaměstnavatele do systému odborné přípravy prostřednictvím výuky v reálném pracovním prostředí, tedy na současných technologiích, a podpořit firmy, které se již ve spolupráci se školami angažují. Změny by měly přispět k nižší míře přerozdělování a úspornějšímu modelu financování odborného školství v budoucnu.

Předkládající poslanci navrhují v novele zákona o daních z příjmů tři doplňující se nástroje:

1. Možnost odečtu nákladů na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální částkou ve výši 80 tisíc korun. V případě délky praxe 200 – 400 hodin / rok bude možné aplikovat odpočet 40 tisíc korun.

2. Novela také zvyšuje již existující limity u daňově uznatelných výdajů stipendií na 5 tisíc korun u středoškoláků a 10 tisíc korun u vysokoškoláků, což by v důsledku mělo pomoci v orientaci rodičů a studentů při volbě oboru vzdělání a budoucího povolání.

3. Poslední úpravou, která je úzce provázaná s efektivním financováním, je podpora firemních investic do vybavení určeného pro vzdělávání, tedy umožnění odečtu 110 % (v případě nižšího využití odečtu 50 %) hodnoty investice pro účely vzdělávání od základu daně v roce uvedení do užívání při zachování běžného odepisování tohoto majetku. Nezbytnou podmínkou je použití na odborné vzdělávání přinejmenším po dobu tří let. Například firma, která se zapojí do odborného vzdělávání a nakoupí nové stroje, které bude využívat zcela pro výuku nebo je alespoň sdílet pro výuku a výrobu, je bude moci odepsat z daní rychleji a ve větší míře, což by mělo podpořit výuku žáků a studentů na moderních technologiích a připravenost absolventů okamžitě se uplatnit na trhu práce.

Navrhované změny přinesou podle MPO v krátkodobém horizontu zvýšení nákladů na státní rozpočet. Již ve střednědobém výhledu však napomohou jednak zvýšení efektivity práce, a s tím zvýšení výnosů firem spojených s odvodem vyšších daní, a současně snížení nákladů na technické vybavení škol, neboť tímto opatřením podnikatelé na sebe přenesou část nákladů odborné přípravy. Rovněž se dá očekávat snížení nákladů státu souvisejících s nezaměstnaností absolventů.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina