archív aktualít rok 2013

Důvěra v ekonomiku znovu mírně vzrostla

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2013Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s únorem zvýšil o 0,2 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně téměř nezměnil.

Ve stavebnictví se důvěra zvýšila; v průmyslu nezměnila; v obchodě a ve vybraných odvětvích služeb se snížila. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotami v březnu 2012 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší; indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

V průmyslu se v březnu hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo také, hodnocení zahraniční poptávky se mírně snížilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů mírně zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa výrobní činnosti a také tempa zaměstnanosti. Ve srovnání s únorem se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců nezměnila. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci nezměnila a oproti hodnotám z března 2012 je stále nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v březnu nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti únoru zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa stavební činnosti a mírný pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se oproti únoru zvýšila. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci zvýšila a je vyšší než v březnu 2012.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti únoru snížilo. Zásoby se nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se nezměnila také. Celkově v březnu důvěra v obchodě meziměsíčně klesla a v meziročním srovnání je nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v březnu hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti únoru nezměnilo. Hodnocení březnové poptávky se mírně snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro příští tři měsíce se mírně zvýšila, pro příštích šest měsíců se nezměnila. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je nižší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně zvýšil a v meziročním srovnání je také vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v březnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace jsou meziměsíčně nižší. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti minulému měsíci téměř nezměnily. Úmysl spořit se téměř také nezměnil. Respondenti se nadále obávají růstu cen a neuvažují pořizovat větší nákupy.

Zdroj: ČSÚ

 

Graf 1: Sezónně očištěné indikátory důvěry

Graf 2: Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3: Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina