archív aktualít rok 2013

ÚNMZ chystá zrušení některých nábytkářských norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. února 2013 ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2013 seznam českých technických norem (ČSN) třídy 91 – Vnitřní zařízení, navrhovaných ke zrušení. Důvodem pro jejich zvažované zrušení je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody. Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení některé z těchto ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 22. 3. 2013) na níže uvedených adresách ÚNMZ.

Seznam ČSN třídy 91 navržených na zrušení

• ČSN 91 0016 (91 0016) • Nábytek. Měření rozměrů čalouněného nábytku (vydaná 26. 11. 1990)
• ČSN 91 0213 (91 0213) • Nábytek. Nábytek korpusový. Tyče. Metody zkoušení (vydané 1. 2. 1989)
• ČSN 91 0214 (91 0214) • Nábytek. Nábytek korpusový závěsný. Metoda zkoušení pevnosti (vydaná 1. 2. 1989)
• ČSN 91 0215 (91 0215) • Nábytek. Metody zkoušení připevnění dveří s vertikální a horizontální osou otáčení (vydaná 31. 8. 1989)
• ČSN 91 0228 (91 0228) • Nábytek. Zkoušení kuchyňského nábytku úložného (vydaná 13. 12. 1985)
• ČSN 91 0229 (91 0229) • Nábytek. Zkoušení postelí (vydaná 10. 1. 1986)
• ČSN 91 0231 (91 0231) • Nábytek. Zkoušení elasticity čalounění nábytku (vydaná 2. 11. 1990)
• ČSN 91 0410 (91 0410) • Nábytek. Bytový nábytek. Funkční rozměry úložných prostorů pro obuv (vydaná 20. 11. 1984)
• ČSN 91 0441 (91 0441) • Nábytek školní. Skříně pro učební pomůcky. Funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0442 (91 0442) • Nábytek školní. Zasklené demonstrační a laboratorní skříně. Typy a funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0640 (91 0640) • Nábytek školní. Žákovské židle. Funkční rozměry a technické požadavky (vydána 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0641 (91 0641) • Nábytek školní. Židle pro posluchárny. Typy a funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0810 (91 0810) • Nábytek. Bytový nábytek. Funkční rozměry psacích stolů a sekretářů (vydaná 20. 11. 1984)
• ČSN 91 0841 (91 0841) • Nábytek školní. Žákovské stoly. Funkční rozměry a technické požadavky (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0842 (91 0842) • Nábytek školní. Žákovské laboratorní stoly. Funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0843 (91 0843) • Nábytek školní. Demonstrační stoly. Funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0844 (91 0844) • Nábytek školní. Žákovské kreslicí a rýsovací stoly. Typy a funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 0845 (91 0845) • Nábytek školní. Žákovské stoly pro učebny výuky cizích jazyků. Typy a funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 1012 (91 1012) • Nábytek. Pohovky a křesla pro sezení a příležitostné spaní. Základní rozměry (vydaná 17. 12. 1987)
• ČSN 91 1240 (91 1240) • Nábytek školní. Školní tabule pro 1. a 2. učební cyklus. Technické požadavky (vydaná 25. 4. 1987)
• ČSN 91 1241 (91 1241) • Nábytek školní. Podstavce pro technické učební prostředky. Typy a funkční rozměry (vydaná 25. 4. 1987)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2500, Ing. Zvárová, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 802 111

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina