archív aktualít rok 2013

Po 60 dňoch prichádzajú sankcie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

FakturaSlovenskí podnikatelia sa od zajtra (1. februára 2013) riadia doplnkami Obchodného zákonníka. Novými ustanoveniami § 340a, 340b sa transponuje smernica 2011/7/EÚ v boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Tieto ustanovenia obmedzujú maximálne možnú dohodnutú lehotu na splnenie peňažného záväzku dlžníka na 60 dní.

Lehota 60 dní začína plynúť od dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa ktorou požaduje splnenie finančného záväzku alebo od dňa, kedy veriteľ plnil objednávku. Neplatí to iba vtedy, ak bol dohodnutý iný (kratší) termín splatnosti. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom termíne splatnosti pohľadávky. Ak je účastníkom právneho vzťahu subjekt verejného práva, potom je max. lehota splatnosti 30 dní. Dohodou možno dosiahnuť max. splatnosť 60 dní.

Nové sú aj ustanovenia § 365 (odseky 2. a 3.) podľa ktorých ak dlžník nedodrží max. lehotu splatnosti, dostane sa do omeškania, hoci to nebolo deklarované zmluvou. Veriteľ sa bude môcť účinne domáhať úrokov z omeškania. Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky v sadzbe stanovenej vládou SR osobitným nariadením.

Foto: Profimedia.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina