archív aktualít rok 2013

Shoda na podobě výzvy k vydání majetku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cirkevni lesyStátní pozemkový úřad, Lesy České republiky jako hlavní povinné osoby a Římskokatolická církev jako hlavní oprávněná osoba ve smyslu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (ZMV) se společně dohodly na podobě výzvy k vydání majetku.

Představitelé SPÚ, LČR a České biskupské konference po několika týdnech intenzivního jednání dospěli ke konsensu v otázce formálního uspořádání „Výzvy k vydání majetku (věcí a jiných majetkových hodnot)“. Vzhledem k tomu, že k uplatnění majetkového nároku dle ZMV nebyl vydán prováděcí předpis, byla jednotlivá zákonná ustanovení společným úsilím zapracována do výzvy k vydání majetku. Akceptování jednotné podoby této výzvy stranou povinnou i oprávněnou je klíčovým předpokladem k uskutečnění naturálního majetkového vyrovnání, neboť usnadní celý proces jak sestavení a podání majetkových nároků oprávněnými osobami, tak jejich zpracování a vyhodnocení osobami povinnými.

Zdroj: Lesy ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina