archív aktualít rok 2013

Užitečná publikace nejen pro studenty pilařiny

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zaklady pilarinyKoncem minulého roku byla vydána nová odborná publikace Základy pilařského zpracování dřeva, určená jak žákům lesnických a dřevařských škol, tak i široké odborné veřejnosti. Autorem této poměrně vydařené středoškolské učebnice je Ing. Jindřich Sojka, odborný pedagog pro pilařské zpracování dřeva na České lesnické akademii – střední a vyšší odborné škole v Trutnově.

Účelem knihy, zpracované v podobě jakéhosi slabikáře formátu A4, je podle autora pokud možno co nejnázorněji přiblížit problematiku pilařského zpracování dříví při studiu nejen všech lesnických studijních oborů, ale i v oborech pilař, truhlář, tesař a dalších. Může také pomoci začínajícím podnikatelům v uvedeném oboru, a to s ohledem na široký okruh informací, rozdělených do následujících kapitol:
• význam dřeva a jeho vlastnosti,
• stavba dřeva (mikroskopická struktura, buňky, anizotropie a vlákna dřeva, odkloněná vlákna),
• makroskopická struktura dřeva (dřevo, stromy, doplňkové znaky makroskopické stavby, chemické složení dřeva, dřevo jako zdroj energie, vady dřeva, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, odvozené a technologické vlastnosti dřeva),
• technologie pilařské výroby (skladování a manipulace kulatiny, pořez, třídění řeziva, jeho skladování, přirozené a umělé sušení, terminologie řeziva),
• stroje pro pilařské zpracování kulatiny (stroje pro manipulaci kulatiny, stroje pro podélné dělení – vlastní pořez),
• nástroje pro pilařské stroje,
• údržba nástrojů,
• bezpečnost práce v pilařské výrobě.
Tyto informace jsou obsaženy na 80 stranách a doplněny asi stovkou fotografií a obrázků.

Publikaci, jejíž cena činí 220 Kč (včetně balného a poštovného), je možné koupit či objednat přímo ve škole na adrese Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, 541 11 Trutnov (www.clatrutnov.cz) nebo elektronicky (e-mail: cla@clatrutnov.cz).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina