archív aktualít rok 2013

Prehľad zmien v Zákonníku práce definuje pôsobnosť zástupcov zamestnancov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP20Definovanie zamestnávania (závislej práce) nový Zákonník práce v SR uvádza len šiestimi znakmi (doteraz desiatimi znakmi). Vláda chce týmto spôsobom znemožniť, aby na miestach pre zamestnancov pracovali „falošní“ živnostníci.

Konto pracovného času a flexikonto možno zaviesť formou kolektívnej zmluvy alebo dohodou so zamestnancami. Vyrovnávacie obdobie sa predlžuje na 30 mesiacov. Doteraz bolo stanovené na 12 mesiacov a nebol potrebný súhlas zamestnancov. Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť do 150 hodín (pre zdravotníkov ďalších 100 hodín) po dohode so zástupcami zamestnancov. Celkové nadčasy nebudú môcť presiahnuť 400 hodín. Náhradu za stratu pracovného času bude možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov. Možno vyplatiť peňažnú náhradu alebo poskytnúť náhradné voľno za čas strávený navyše na služobnej ceste.

Mení sa aj súbeh odstupného s výpovednou lehotou. Ak zamestnanec pracuje menej ako 2 roky a dostane výpoveď, nemá nárok na odstupné. Ak pracuje 2 – 5 rokov má popri výpovednej lehote nárok na odstupné vo výške 1 priemerného mesačného zárobku; ak pracuje 5 – 10 rokov bude mať odstupné výšku dvojnásobku platu; ak pracuje 10 – 20 rokov má nárok na 3-násobok; ak je zamestnaný u toho istého zamestnávateľa viac ako 20 rokov musí dostať odstupné vo výške 4-násobku platu. Zamestnanec má nárok na odstupné aj keď skončí pracovný pomer dohodou. Ak pracuje menej ako 2 roky má výška odstupného mesačný plat; ak pracuje 2 – 5 rokov odstupné dosiahne 2-násobok platu; ak 5 – 10 rokov odstupné je 3-násobok platu; ak 10 – 20 rokov odstupné 4-násobok platu; ak viac ako 20 rokov výška odstupného je 5-násobok mesačného platu.

Ak súd rozhodne o neplatnosti výpovede, zamestnancovi patrí do 12 mesiacov plná náhrada platu; nad 12 mesiacov určí výšku náhrady súd (max. za 36 mesiacov).

Pracovný pomer na dobu určitú možno uzatvoriť najviac na 2 roky a najviac 2-krát (doteraz maximálne na 3 roky a maximálne 3-krát).

Mení sa reprezentatívnosť a pôsobnosť odborovej organizácie. Novela Zákonníka práce pre účely kolektívneho vyjednávania ruší povinnosť preukázať počet členov (doteraz minimálne 30 % zamestnancov). Zástupca zamestnancov má nárok na pracovné voľno v dĺžke 15 minút na každého zamestnanca firmy. Voľno získajú na všetku činnosť (vrátane schôdzí). V prípade viacerých zástupcov sa čas rozdelí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina