archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy_01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2012

• ČSN EN ISO 20643:2009 (01 1423) • Vibrace – Ruční a rukou vedená strojní zařízení – Principy hodnocení emise vibrací (změna A1)
• ČSN EN ISO 25178-2 (01 4451) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu
• ČSN ISO/IEC 17007 (01 5269) • Posuzování shody – Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody
• ČSN ISO 3864-3 (01 8011) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách
• ČSN ISO 3864-1 (01 8011) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
• ČSN ISO 3864-2+Amd. 1 (01 8011) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků
• ČSN ISO 3864-4 (01 8011) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek
• ČSN EN ISO 7010 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky
• ČSN EN 14597 (06 0335) • Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
• ČSN EN 30-1-2 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Bezpečnost – Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
• ČSN EN 378-1+A2 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
• ČSN EN 378-2+A2 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
• ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
• ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
• ČSN EN ISO 8611-1 (26 9118) • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 1: Zkušební metody
• ČSN EN ISO 8611-2 (26 9118) • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek
• ČSN EN ISO 8611-3 (26 9118) • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 3: Maximální pracovní břemena
• ČSN ISO 12488-1 (27 0202) • Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy – Část 1: Obecně
• ČSN ISO 16653-3 (27 5008) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi – Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
• ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace
• ČSN 33 2000-7-714:2001 (33 2000) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (změna Z1)
• ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-442: Bezpečnost –Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí
• ČSN 33 2000-4-442:1999 (33 2000) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení NN při zemních poruchách v síti vysokého napětí (změna Z1)
• ČSN 33 2000-5-56 ed. 2:2010 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (změna Z1)
• ČSN EN 60947-3 ed. 3:2010 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (změna A1)
• ČSN EN 60947-8:2004 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje NN – Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů (změna A2)
• ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud
• ČSN EN 60947-4-2 ed. 2:2001 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje NN – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud (změna Z1)
• ČSN EN 60432-2 ed. 2:2000 (36 0131) • Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely (změna A2)
• ČSN EN 60705 ed. 2 (36 1060) • Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce
• ČSN EN 60705:2000 (36 1060) • Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) • Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
• ČSN EN 1870-5+A2 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání
• ČSN P CEN/TS 1565-2 (64 3175) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN/TS 1566-2 (64 3176) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN/TS 1519-2 (64 3186) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN/TS 1455-2 (64 3187) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Akrylonitril-butadien-styren (ABS) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN ISO 11833-1 (64 6301) • Plasty – Desky z neměkčeného polyvinylchloridu – Typy, rozměry a charakteristiky – Část 1: Desky o tloušťce 1 mm a větší
• ČSN P CEN/TS 14632 (64 6437) • Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) – Návod pro posuzování shody
• ČSN EN 927-3 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím
• ČSN P CEN/TS 16358 (67 2011) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu
• ČSN P CEN/TS 16359 (67 2012) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky
• ČSN P CEN/TS 16360 (67 2013) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování
• ČSN EN 572-1 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
• ČSN EN 572-2 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float
• ČSN EN 572-3 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou
• ČSN EN 572-4 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 4: Ploché sklo tažené
• ČSN EN 572-5 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 5: Vzorované sklo
• ČSN EN 572-6 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou
• ČSN EN 572-7 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní
• ČSN EN 572-8 (70 1010) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry
• ČSN EN 410:2011 (70 1018) • Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení (oprava 1)
• ČSN EN 12004+A1 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování
• ČSN EN 12004:2008 (72 2469) • Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 408+A1 (73 1741) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností
• ČSN EN ISO 26082-2 (79 3824) • Usně – Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti – Část 2: Metoda v rotujícím bubnu
• ČSN EN ISO 4007 (83 2400) • Osobní ochranné prostředky – Ochrana očí a obličeje – Slovník
• ČSN EN 1176-7:2009 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz (oprava 1)

Technické normy zrušené k 1. 1. 2013

• ČSN EN 295-3 (72 5201) • Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 3: Zkušební postupy (platila od: leden 1995)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina