archív aktualít rok 2012

Pod záštitou piatich univerzít priblížili Základy moderných drevostavieb

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kurz_zaklady_drevostaviebZdokonaľujúci základný kurz o najnovších výrobkoch a konštrukciách z dreva sa uskutočnil v uplynulých dvoch dňoch (27. – 28. novembra 2012) v Žiline. Tvorí súčasť programu celoživotného vzdelávania členov Slovenskej komory architektov. Odbornú záštitu garantujú špičkoví odborníci piatich univerzít: Technická univerzita Graz, Slovenská technická univerzita Bratislava, Žilinská univerzita, Technická univerzita Zvolen, České vysoké učení technické v Prahe.

Organizátor kurzov od roku 2009 na Slovensku a v ČR – ProLignum tvorí spoločnú iniciatívu ZSD SR, ČAPLH, ProHolz Austria, Nadace dřevo pro život. Kurz pre takmer štyri desiatky architektov, technikov, realizátorov drevených konštrukcií a dodávateľov materiálov na báze dreva otvoril v mene organizátorov doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., konzultant Technickej univerzity Graz. Autorsky sa podieľal aj na prednáškach: Spojovacia technika, Spoje drevo – drevo, Inžinierske spoje, Sanácia drevených konštrukcií.

Ďalšie témy prednášok: Drevo ako stavebný materiál, Typológia a metódy výstavby budov z dreva, Drevo a jeho chovanie pri požiari predniesol doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. (ČVUT Praha). Súčasné materiály na báze dreva detailne uviedla Ing. Jitka Beránková, PhD., vedúca Notifikovanej osoby 1393 (stavebné výrobky z dreva a na báze dreva) Praha. Ochranu dreva predstavil Ing. Petr Ptáček, PhD., odborný pracovník a vedúci auditor Notifikovanej osoby 1023 Praha.

V sérii prednášok bol novým autorom prof. Ing. Anton Osvald, CSc. (Žilinská univerzita) s témou Požiarno-technické vlastnosti tuhých materiálov na báze dreva. Teóriu uplatnenia stavebnej fyziky v praxi vysvetlil prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. (Technická univerzita Zvolen).

Cieľom kurzu je prostredníctvom firemne a krajinne neutrálnych propagačných kampaní v rámci prednášok dosiahnuť zvýšenie spotreby dreva v stavebníctve a posilniť pozitívny obraz dreva ako stavebného materiálu. Účastníci získali učebné texty a skriptá jednotlivých prednášok. Na záver im koordinátorky kurzu Ing. Mag. Iva Tahy a Viktoria Stippl (ProHolz) odovzdali osvedčenia o absolvovaní.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina