archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy_01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1.12.2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2012

• ČSN EN ISO 14045 (01 0945) • Environmentální management – Posuzování eko-efektivity produktového systému – Zásady, požadavky a pokyny
• ČSN ISO 13379-1 (01 1444) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Interpretace dat a diagnostické metody – Část 1: Obecné pokyny
• ČSN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) • Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
• ČSN EN 779 (12 5001) • Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání – Stanovení filtračních parametrů
• ČSN EN 13480-1 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně
• ČSN EN 13480-2 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály
• ČSN EN 13480-3 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet
• ČSN EN 13480-4 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž
• ČSN EN 13480-5 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení
• ČSN EN 13480-6 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
• ČSN EN 13480-8 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
• ČSN EN 12266-1 (13 3003) • Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky
• ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení
• ČSN ISO 3338-2 (22 0412) • Válcové stopky frézovacích nástrojů – Část 2: Rozměrové charakteristiky válcových stopek s ploškou
• ČSN ISO 1832 (22 0601) • Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje – Označení
• ČSN ISO 6987 (22 0804) • Vyměnitelné břitové destičky z tvrdokovu se zaoblenými rohy, s částečně válcovou upevňovací dírou – Rozměry
• ČSN ISO 7738 (23 0609) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Kombinované klíče – Délky klíčů a maximální tloušťky hlav
• ČSN ISO 2351-1 (23 0610) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Strojově ovládané šroubovákové nástavce – Část 1: Šroubovákové nástavce pro šrouby s přímou drážkou
• ČSN ISO 2351-2 (23 0610) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Strojově ovládané šroubovákové nástavce –Část 2: Šroubovákové nástavce pro šrouby s křížovou drážkou
• ČSN ISO 2351-3 (23 0610) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Strojově ovládané šroubovákové nástavce – Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem
• ČSN ISO 6787 (23 0612) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Stavitelné klíče
• ČSN ISO 4229 (23 0613) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Otevřené jednostranné klíče pro aplikace nízkých točivých momentů – Maximální vnější rozměry hlav a zkouška točivého momentu
• ČSN ISO 10102 (23 0614) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Otevřené oboustranné klíče – Délka klíčů a tloušťky hlav
• ČSN ISO 10103 (23 0615) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Očkové oboustranné klíče, ploché a vyhnuté – Délka klíčů a tloušťky hlav
• ČSN ISO 10104 (23 0616) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Očkové oboustranné klíče, hluboce vyhnuté – Délka klíčů a tloušťky hlav
• ČSN ISO 2725-1 (23 0617) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Nástrčné hlavice se čtyřhranem – Část 1: Ručně ovládané nástrčné hlavice – Rozměry
• ČSN ISO 2725-2 (23 0617) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Nástrčné hlavice se čtyřhranem – Část 2: Strojově ovládané nástrčné hlavice („Nárazové“)
• ČSN ISO 3316 (23 1601) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Příslušenství pro ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem – Rozměry a zkoušky
• ČSN ISO 3317 (23 1602) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Unášecí čtyřhran se šestihranným nebo válcovým plochým koncem, pro ovládané nástrčné hlavice
• ČSN EN 1554 (26 0374) • Dopravní pásy – Zkoušení třením bubnu
• ČSN EN 13001-3-1 (27 0105) • Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
• ČSN EN 12999+A1 (27 0540) • Jeřáby – Nakládací jeřáby
• ČSN CLC/TS 60034-31 (35 0000) • Točivé elektrické stroje – Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami – Návod k použití
• ČSN EN 60352-5 ed. 3 (35 4061) • Nepájené spoje – Část 5: Zalisované spoje – Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
• ČSN EN 60352-5 ed. 2:2008 (35 4061) • Nepájené spoje – Část 5: Zalisované spoje – Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (změna Z1)
• ČSN EN 50164-2 ed. 2:2009 (35 7605) • Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče (změna Z1)
• ČSN EN 62561-2 (35 7605) • Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
• ČSN EN 62561-7 (35 7605) • Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
• ČSN EN 50164-7:2009 (35 7605) • Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění (změna Z1)
• ČSN EN 60662 (36 0240) • Vysokotlaké sodíkové výbojky – Požadavky na provedení
• ČSN EN 60662+A4+A5+A6:1996 (36 0240) • Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994) (změna Z1)
• ČSN EN 60838-2-2:2007 (36 0385) • Různé objímky – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Spojovací konektory pro moduly LED (změna A1)
• ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky
• ČSN EN 60704-2-4 ed. 2:2002 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-49 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-47 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-37 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-36 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-48 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-42 ed. 3:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely (změna A11)
• ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (změna A11)
• ČSN EN 50580 (36 1551) • Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Zvláštní požadavky na stříkací pistole
• ČSN EN 50144-1:1999 (36 1570) • Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 50144-2-7:2003 (36 1570) • Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole (změna Z1)
• ČSN EN 50260-1:2003 (36 1590) • Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 50260-2-7:2003 (36 1590) • Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav – Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole (změna Z1)
• ČSN EN 60730-1 ed. 3 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 671-2 ed. 2 (38 9201) • Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
• ČSN EN 671-2:2002 (38 9201) • Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí (změna Z1)
• ČSN EN 671-1 ed. 2 (38 9201) • Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
• ČSN EN 671-1:2002 (38 9201) • Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí (změna Z1)
• ČSN 48 2115 (48 2115) • Sadební materiál lesních dřevin
• ČSN EN 859+A2 (49 6126) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Srovnávací frézky s ručním posuvem
• ČSN EN 860+A2 (49 6127) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné tloušťkovací frézky
• ČSN EN 861+A2 (49 6128) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky
• ČSN EN 1870-13+A2 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů
• ČSN EN 1870-14+A2 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů
• ČSN ISO 1817 (62 1510) • Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení účinku kapalin
• ČSN EN ISO 179-2:2000 (64 0612) • Plasty – Stanovení rázové houževnatosti Charpy – Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška (změna A1)
ČSN EN ISO 7214 (64 5482) • Lehčené plasty – Polyethylen – Metody zkoušení
• ČSN EN 14909 ed. 2 (72 7614) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
• ČSN EN 14909:2006 (72 7614) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky (změna Z1)
• ČSN EN 13583 (72 7653) • Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti krupobití
• ČSN EN ISO 15927-5:2005 (73 0315) • Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor (oprava 1)
ČSN EN ISO 13792 (73 0320) • Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody
• ČSN EN 15882-4 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár
• ČSN EN 15978 (73 0902) • Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda
• ČSN EN ISO 3758 (80 0005) • Textilie – Symboly pro ošetřování
• ČSN EN ISO 3175-4:2004 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů – Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění (oprava 1)
• ČSN EN ISO 6330 (80 0821) • Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

Technické normy zrušené k 1. 12. 2012

• ČSN EN 50348 (33 2037) • Automatická elektrostatická stříkací pracoviště pro nehořlavé tekuté nátěrové hmoty (platila od: květen 2002)
• ČSN EN 50366 (36 1046) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Elektromagnetická pole – Metody pro vyhodnocování a měření (platila od: únor 2004)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina