archív aktualít rok 2012

Dřevostavby v praxi – dva dny plné informací

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

KonferenceDS1Téměř čtyři stovky účastníků 6. konference Dřevostavby v praxi se sešly ve dnech 1. a 2. listopadu 2012 v hotelu Skalský dvůr na Vysočině. Akce se uskutečnila v režii společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ. Na konferenci vystoupilo 27 přednášejících a v přilehlých prostorách se prezentovalo 23 partnerských společností se sortimentem určeným pro navrhování a realizaci dřevostaveb a dřevěných konstrukcí.

Během dvou pracovních dnů zazněla řada odborných přednášek z oblasti navrhování a realizace dřevostaveb, jejich požární odolnosti, ochrany proti vlhkosti, tepelně a zvukově izolačních vlastností apod. Prostor dostaly také komerční aktivity – ať už v podobě firemních prezentací a názorných praktických ukázek pracovních postupů či přednášek na konkrétní témata.

V úvodním příspěvku vystoupil Ing. Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život, aby přítomné seznámil s posláním Nadace, se změnami, kterými v poslední době prošla, a s cíli, které si vytyčila. Zdůraznil především její roli z hlediska systematické propagace dřeva jako důležitého konstrukčního a stavebního materiálu směrem k veřejnosti. Poukázal např. na současný globální problém, kterým je přístup k pitné vodě, a to v souvislosti s faktem, že výstavba na bázi dřeva na rozdíl od standardních tzv. mokrých procesů výrazně snižuje spotřebu vody.

Z úst Ing. Stanislava Kučery se posluchači dověděli aktuální informace ohledně legislativy týkající se průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Jedná se hlavně o prezidentem vetovanou novelu zákona 406/2000 Sb., která, pokud ji parlament schválí, vstoupí v účinnost od 1.1.2013.

KonferenceDS2Velká část přednášek byla zaměřena na řešení detailů dřevostaveb, a to jak z hlediska konstrukčního s využitím různých materiálů, tak z hlediska esteticko-funkčního. S velkým zaujetím byla posluchači sledována přednáška a na ni navazující praktická ukázka Ing. Stefana Berbnera z firmy Inthermo. Byla zaměřena na netěsnosti fasády staveb a na detaily, kterými do konstrukce obvodového pláště budovy může pronikat a nejčastěji také proniká voda. Značné problémy v tomto ohledu způsobují např. nesprávně osazená a vůči venkovní vodě nedostatečně zabezpečená okna a parapety.

Důležitá informace zazněla v přednášce na téma „Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem“, kterou přinesl Ing. Robert Prix. Prokazování požární odolnosti konstrukce v určitých případech není nutné provádět na základě poměrně nákladných testů, ale lze ji stanovit i výpočtem s pomocí Eurokódu 5.

K zajímavým tématům patřily také ukázky různých atypických a alternativních konstrukcí dřevostaveb, netradičního zakládání budov na zemních vrutech a pilotech atd.

Některá témata podrobněji představíme i na stránkách Dřevařského magazínu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina