archív aktualít rok 2012

Pozvánka pro vystavovatele – řemeslníky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

HEIMHANDWERK_2012Do seznamu podporovaných akcí Speciálních veletrhů a výstav na letošní rok by zařazen také Mezinárodní prodejní veletrh HEIM + HANDWERK 2012 – 35. prodejní výstava řemesla, designu a bydlení, který se bude konat v Mnichově v termínu 28.11. – 02.12. 2012. Přihlášky je možné zasílat do 31.7.2012.

Tohoto veletrhu se s finanční pomocí MPO zúčastnilo v loňském roce na 45 českých drobných řemeslnických firem.

Veletrh H+H 2012 byl opět zařazen do nového programu „Specializovaných veletrhů a výstav“, který spravuje Hospodářská komora ČR spolu s agenturou Czech Trade. Projektu se mohou zúčastnit všechny podniky – plátci daní a se sídlem v ČR, vyjma podniků se sídlem v Praze (s výjimkou těch, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy). Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, a to do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně však do výše 120.000 Kč bez DPH na jednu akci.

Bližší informace o podmínkách účasti a získání dotace najdete zde.

Zdroj: AMSP ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina