archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Normy_01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 07/2012

• ČSN EN ISO 23953-2:2006 (14 2741) • Distribuční chlazený nábytek – Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (změna A1)
• ČSN ISO 1641-1 (22 2192) • Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per – Část 1: Frézy s válcovými stopkami
• ČSN ISO 1641-2 (22 2192) • Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per – Část 2: Rozměry a označení fréz se stopkami s Morse kuželem
• ČSN ISO 1641-3 (22 2192) • Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per – Část 3: Rozměry a označení fréz se stopkami s kuželem 7/24
• ČSN ISO 1703 (23 0608) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Označení a názvosloví
• ČSN EN 14985 (27 0590) • Jeřáby – Otočné výložníkové jeřáby
• ČSN EN 9137 (31 0407) • Systémy managementu kvality – Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100
• ČSN EN 60695-11-4 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-4: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W – Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek
• ČSN ISO/IEC 20000-1 (36 9074) • Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
• ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
• ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech
• ČSN EN ISO 11850 (47 6001) • Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 13145+A1 (49 1410) • Železniční aplikace – Kolej – Dřevěné příčné a výhybkové pražce
• ČSN EN 13541 (70 0596) • Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku
• ČSN EN 1024 (72 2683) • Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení geometrických charakteristik
• ČSN EN 997 ed. 2 (72 4860) • Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
• ČSN EN 997:2004 (72 4860) • Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (změna Z1)
• ČSN EN 13172 (72 7211) • Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody
• ČSN EN 14081-3 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
• ČSN EN 107 (74 6188) • Metody zkoušení oken – Mechanická zkouška
• ČSN EN 129 (74 6485) • Metoda zkoušení dveří – Zkouška zborcení dveřního křídla
• ČSN EN 805:2001 (75 5011) • Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti (oprava 1)
• ČSN EN 806-5 (75 5410) • Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba
• ČSN EN 1729-2 (91 1710) • Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN ISO 26987 (91 7815) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím
• ČSN EN ISO 24341 (91 7819) • Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů
• ČSN EN ISO 24346 (91 7820) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování celkové tloušťky
• ČSN EN ISO 24340 (9 17821) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vrstev
• ČSN EN ISO 23999 (91 7822) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí
• ČSN EN ISO 24345 (91 7823) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování soudržnosti vrstev
• ČSN EN ISO 24343-1 (91 7824) • Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zjišťování deformace a trvalé deformace – Část 1: Trvalá deformace
• ČSN EN ISO 24342 (91 7828) • Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic
• ČSN EN ISO 23997 (91 7829) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti
• ČSN EN ISO 24344 (91 7838) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování ohebnosti a průhybu
• ČSN EN ISO 23996 (91 7839) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování hustoty
• ČSN EN ISO 10874 (91 7843) • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace
• ČSN EN 16094 (91 7846) • Laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání
• ČSN EN ISO 10580 (91 7849) • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC)
• ČSN EN 1930 (94 3426) • Výrobky pro péči o dítě – Bezpečnostní zábrany – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 8. 2012

• ČSN EN 50266-2-2 (34 7113) • Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-2: Postupy – Kategorie A (platila od: listopad 2001)
• ČSN EN 50266-2-3 (34 7113) • Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru ¬– Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-3: Postupy – Kategorie B (platila od: listopad 2001)
• ČSN EN 50266-2-4 (34 7113) • Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru ¬– Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-4: Postupy – Kategorie C (platila od: listopad 2001)
• ČSN EN 50266-2-5 (34 7113) • Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-5: Postupy – Kategorie D (platila od: listopad 2001)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina