archív aktualít rok 2012

Nová opatření na podporu malých a středních firem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MPO_tiskovka_nove_programyMinistr průmyslu a obchodu Martin Kuba představil některá nová opatření na podporu podnikání malých a středních firem. Představen byl program ZÁRUKA zaměřený na malé podnikatele, nově vznikající Seed/Venture kapitálový fond a na inovativní projekty zaměřený program INOSTART. Ministerstvo rovněž přistoupí k prorůstovým realokacím v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Ve všech třech prvních případech se jedná o tzv. revolvingové nástroje, to znamená, že na rozdíl od přímých dotací vyžadují po příjemcích návratnost poskytnutých prostředků. Ministr Kuba je přitom přesvědčen, že právě nástroje návratného financování jsou cestou, jak zvýšit efektivitu poskytované státní podpory. Dříve, zejména prostřednictvím strukturálních fondů hojně poskytované nevratné dotace totiž podle něj spíše deformují podnikatelské prostředí a přispívají ke vzniku nerentabilních a neperspektivních projektů.

Program ZÁRUKA pro malé podnikatele

Firmy s méně než 50 zaměstnanci mohou získat záruku za bankovní úvěry do výše 5 mil. Kč na dobu až 6 let.
Českomoravská záruční a rozvojová banka přijímá žádosti o záruky od 15. června. Záruky jsou poskytovány zjednodušeným postupem k úvěrům bank, jejichž přehled je uveden na webové stránce rozvojové banky www.cmzrb.cz. Tam jsou také uvedeny podrobné informace k zárukám včetně formulářů žádostí.

Novinka – Seed/Venture kapitálový fond

MPO ho plánuje spustit v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) ještě v letošním roce. Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících firem s inovačním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které mají malý zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Fond bude soukromým investorům asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10–70 %, u pokročilejších projektů 10–50 %. Pouze u nejmenších projektů bude fondu umožněno investovat samostatně.
Nastavení projektu má přiblížit fungování Seed/Venture fondu co nejvíce tržním podmínkám – investiční rozhodování je ponecháno na soukromých subjektech. Investice bude vybírat a rozvíjet profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném výběrovém řízení. Peníze navrácené z úspěšných investic budou moci být použity ve prospěch dalších projektů.

INOSTART – program pro začínající podnikatele

Třetí konkrétní iniciativou MPO v oblasti podpory malých a středních podnikatelů je program Inostart – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům pilotně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, který je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce. V jeho rámci bude Česká spořitelna, která byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení, poskytovat začínajícím podnikatelům (do tří let existence firmy) s inovativním podnikatelským záměrem úvěry v rozmezí 500 tisíc až 15 milionů Kč. Tyto prostředky bude možné využít na nákup hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku a také na pokrytí provozních nákladů. Záruky za úvěry podnikatelů bude České spořitelně poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka z finančních prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce až do výše 60 % jistiny úvěru. Kromě úvěrů bude Česká spořitelna podnikatelům poskytovat individuální poradenství spojené s realizací podnikatelských záměrů.
Program Inostart bude vyhlášen po podepsání všech smluvních vztahů během léta. MPO se bude navíc i nadále zaměřovat na rozvíjení zejména finančních nástrojů pro podporu malých a středních podnikatelů typů zvýhodněných záruk či rizikového kapitálu z důvodu jejich ekonomické efektivity a motivačního charakteru.

Realokace finančních prostředků v rámci OPPI

Jeden z výrazných prostředků určených na podporu podnikatelů představuje také Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který má pro české podnikatele do roku 2013 připravených více než 90 miliard korun. Většina jeho programů se zaměřuje na podporu zejména malých a středních podnikatelů. Vedle podpory inovativních projektů pamatuje program i na cílenou pomoc ekonomicky slabším regionům České republiky. Vzhledem k tomu, že se blíží konec programovacího období a s ním i čas hodnocení, zda bude možné všechny finanční prostředky efektivně využít, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu realokace v rámci OPPI. Dojde například k přesunu 900 milionů korun z programu podpory Poradenství do investičně zaměřených a u podnikatelů velmi oblíbených programů Rozvoj a Eko-energie. K dalšímu přesunu pak dojde například z programu Prosperita do jednoho z nejúspěšnějších našich programů, kterým je program Inovace.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina