archív aktualít rok 2012

MSDK úspěšně ukončil dva projekty zaměřené na vzdělávání

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSDK_projekty1Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) úspěšně ukončil dva projekty EU, zaměřené na popularizaci a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji.

Cílem prvního projektu s názvem Popularizace dřevozpracujících a stavebních oborů bylo zvýšit zájem žáků a studentů o studium a pracovní uplatnění v dřevozpracujícím nebo stavebním oboru. Byl realizován v průběhu 32 měsíců a na projektové aktivity bylo vyčleněno téměř 12 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny: žáky 8. a 9. tříd základních škol, studenty středních odborných škol se zaměřením na výuku dřevozpracujících a stavebních oborů a také pedagogické pracovníky základních a středních škol.

Do projektu se zapojilo celkem 3043 žáků z 12 moravskoslezských základních škol, kteří se zúčastnili 49 informačních seminářů, 24 workshopů na středních odborných školách a 25 exkurzí do výrobních firem členů klastru. Ze 6 středních odborných škol se zaměřením na výuku dřevozpracujících nebo stavebních oborů v Moravskoslezském kraji se projektových aktivit zúčastnilo 2996 studentů. Pro ně bylo uspořádáno 40 odborných a informační seminářů, které jim přiblížily činnost firem a možnost uplatnění absolventů stavebních a dřevozpracujících oborů. Ze základních i středních škol se do projektových aktivit aktivně zapojila skupina 307 pedagogů a výchovných pracovníků.

MSDK_projekty2Cílem druhého projektu nazvaného Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví byl rozvoj a zkvalitnění profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v Moravskoslezském kraji. Projekt odstartoval v prosinci 2009. MSDK ve spolupráci s partnerem projektu VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou stavební zapojil do realizace vzdělávacích akcí v rámci rozvoje profesního vzdělávání na středních školách 187 pedagogických pracovníků z 12 středních škol. Šest cyklů akreditovaných odborných seminářů (tj. 288 hodin přednášek pod vedením lektorů FAST) bylo doplněno 27 exkurzemi do provozů členů klastru a návštěvou Stavebního veletrhu v Brně. Pro 59 pedagogů odborné praxe bylo uspořádáno 31 stáží ve výrobních firmách členů klastru.

Další podrobnosti o obou projektech si můžete přečíst v právě připravovaném prázdninovém dvojčísle Dřevařského magazínu.

WoodRatShow_LogoEU

WoodRatShow_Napis

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina