archív aktualít rok 2012

Podporují zájem o truhlářské řemeslo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS_LitvinovStřední odborná škola v Litvínově – Hamru začala počátkem letošního února čerpat evropské dotace získané prostřednictvím operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Zahájila realizaci dvouletého grantového projektu s názvem NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST, který probíhá v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji a je zaměřený na propagaci zde vyučovaných truhlářských oborů.

Na zmíněný projekt, který potrvá do 30. ledna 2014, získala škola grand v celkové výši 3 901 247 Kč, z čehož 585 187 Kč tvoří příspěvek státního rozpočtu a zbytek (3 316 060 Kč) je hrazen z evropských strukturálních fondů. Aktivity školy, vyvíjené v rámci projektu, probíhají podle ředitelky Ing. Jitky Francírkové ve třech rovinách, z nichž první je zaměřena na žáky základních škol s cílem přiblížit jim truhlářské řemeslné obory. „Záměrem je představit a konkrétně seznámit žáky s náplní učebních oborů truhlář a umělecký truhlář. Návštěva je koncipována do rozsahu dvou hodin, kdy si žáci na konkrétním výrobku, který si pak odnesou domů, zkouší řezání, pilování a broušení,“ pokračuje ředitelka s tím, že doprava žáků do dílen a pořízení motivačních výrobků je hrazeno z projektu. O tyto „worskshopy“ je ze strany základních škol velký zájem a do dnešního dne je absolvovalo již asi 280 žáků. Další školy si podle ředitelky domlouvají termíny a jejich více jak dvě stovky žáků dostanou příležitost navštívit školní dílny ještě letos na podzim a dále pak na jaře a na podzim příštího roku.

SOS_Litvinov2Druhou aktivitou projektu je zkvalitnění teoretické a praktické výuky, jehož chce škola dosáhnout pořízením nového vakuového dýhovacího lisu, elektrického nářadí a truhlářských hoblic, nábytku a provedením drobných stavebních úprav v dílnách, ale i nově pomocí vytvořených didaktických materiálů, či exkurzí a zahraničních stáží. „Ve třetí aktivitě se škola zaměří na prohloubení spolupráce se zaměstnavateli našich budoucích absolventů v podobě exkurzí, praxe žáků a úzkých kontaktů s truhlářskými firmami. Podporu v uskutečnění tohoto záměru máme ve svém projektovém partnerovi, Okresní hospodářské komoře Most,“ doplňuje Ing. Francírková a dodává, že cílem projektu je mít ve škole stále dostatečný počet truhlářů, uměleckých truhlářů, tesařů i operátorů truhlářské a nábytkářské výroby, kteří se budou vzdělávat moderně a s kvalitním materiálním vybavením a které praxí a teorií povedou kvalitní odborní učitelé i specialisté z praxe. „Zájem o truhlářské obory ze strany žáků základních škol a každoročně se zvyšující požadavky na kvalitu řemeslníků ze strany truhlářských firem nám dávají velkou naději, že projekt bude v konečné fázi úspěšný,“ konstatuje závěrem ředitelka.

Foto: archiv školy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina