archív aktualít rok 2012

LESS & FOREST prý v lesích kradl dřevo

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kradez_drevaČeská televize dne 14.3. ve své hlavní zpravodajské relaci Události uvedla, že státní podnik Lesy ČR řeší na Šumpersku případ podezření z krádeže dřeva. Krádeže se měla dopustit společnost LESS & FOREST, jejíž zaměstnanec údajně naložil 11 m3 nepřejatého dříví.

Před odjezdem je ale zachytila náhodná kontrola státního podniku. To, jestli šlo o omyl, úmysl jednotlivce nebo skupiny teď podle reportáže ČT šetří policie, které LČR případ nahlásil. Mluvčí státního podniku Zbyněk Boublík komentoval situaci těmito slovy: „Neoprávněný odvoz dřeva zjistil provozní inspektor odboru bezpečnosti a kontroly. Událost byla neprodleně oznámena Policii České republiky podáním trestního oznámení s doložením videonahrávky a registrační značky vozidla.“

Portál Silvarium zveřejnil následující kompletní vyjádření ředitele LESS&FOREST, s.r.o., Tomáše Zmeškala pro ČT: „Ve středu minulý týden došlo k situaci, kdy si naši zaměstnanci, mistr lesní výroby a řidič odvozní soupravy, špatně předali informaci o lokalitě, ze které se má odvézt dříví k našemu odběrateli, a řidič omylem začal nakládat dříví k odvozu z hráně, která nebyla řádně změřená a předaná (na skládce bylo hrání více, včetně těch, které byly řádně předány). Na tuto situaci upozornil zaměstnanec Lesů ČR, který se v tu chvíli na místě samém pohyboval. V té době bylo naloženo na autě cca 11 m3 dříví, které se samozřejmě okamžitě po zásahu zaměstnance LČR složilo zpět do hráně. Zaměstnanec Lesů ČR situaci vyhodnotil jako pokus o neoprávněný odvoz dříví a celou věc nahlásil na Policii ČR, která případ šetří. Jde o politováníhodnou situaci, která dle našeho názoru vznikla chybou v komunikaci našich zaměstnanců, za což jsme se našemu smluvnímu partnerovi již omluvili. Vůči zaměstnancům, kteří situaci zavinili, bude uplatněn finanční postih. Z našeho pohledu jde o selhání lidského faktoru, ke kterému však může bohužel dojít, neboť naše společnost týdně expeduje až 2000 aut s dřívím.“

Reakce profesních svazů

V reportáži oslovila ČT také Zdeňka Valného, prezidenta Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů, který se domnívá, že se právě tímto způsobem zcizí v Lesích České republiky ročně něco mezi 15 až 20 % celkového objemu roční těžby. V ČT ovšem nezazněl názor ani jedné z dvou největších a uznávaných profesních organizací lesnicko-dřevařského sektoru – Asociace dřevozpracujících podniků a Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství. Redakce Silvaria proto o názor zástupce těchto dvou hlavních profesních organizací požádala.

Patrik Mlynář (výkonný ředitel Asociace dřevozpracujících podniků): „Považuji za zarážející, jestliže není u obdobných reportáží veřejnoprávní televize oslovena Asociace dřevozpracujících podniků zastřešující největší zpracovatele dříví v ČR nebo Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR reprezentující malé a střední pilaře, protože tato sdružení mají podstatně širší členskou základnu než seskupení pana Valného. Protože v reportáži zmíněná společnost LESS & FOREST není součástí ADP, budu vlastní reportáž hodnotit ‚zvenčí‘ jako účelovou snahu státního podniku Lesy ČR diskreditovat svého největšího smluvního partnera.“

Václav Šebek (výkonný ředitel Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství): „Z veřejně dostupných informací jsme byli obeznámeni s faktem, že policie řeší případ neoprávněné manipulace se dřevem v lesích spravovaných LČR, s.p.. Podrobnosti ani dosavadní výsledky šetření nám nejsou známy. SPLH se proto může vyjádřit pouze v obecné rovině. Ke krádežím dřeva v lesích bohužel dochází poměrně často. Důvodem je bezesporu fakt, že je velmi těžké dřevo v lesních porostech uhlídat. V mnoha případech není pachatel dohledán a případ je Policií ČR odložen. Systém smluvních vztahů a nastavení kontrolních mechanismů v rámci komplexní zakázky na obhospodařování státních lesů ve správě Lesů ČR, s.p., umožňuje státnímu podniku odhalovat a řešit takovéto případy, a to i zpětně. Mimo jiné i z tohoto případu je zřejmé, že systém je funkční. Pochybujeme však o objektivitě reportérů ČT, kteří na závěr reportáže, zřejmě ve snaze o senzaci, poskytnou prostor k nesmyslným vyjádřením člověku, který nemá s lesnickou zakázkou u Lesů ČR, s. p., žádné zkušenosti, je pro média samozvaným lesnickým expertem a jehož informace a vyjádření, které médiím poskytuje velmi často, jsou tendenční a zavádějící.“

Jiří Oliva (bývalý ředitel Lesů ČR a poslanec Parlamentu ČR): „Po shlédnutí příspěvku o krádeži dřeva ve státních lesích zaměstnancem firmy LESS & FOREST jsem nemohl uvěřit, že skutečnost, že řidič odvozní soupravy nakládá bez přítomnosti lesníka jinou hráň dřeva než má, poté ji složí a naloží tu správnou, se stane jedním z hlavních bodů Událostí na ČT 1. První věc, která asi každého člověka napadne je, zda reportáž nebyla točená na zakázku. Otázkou také je, jakou znalost o práci v lese a lesnickém provozu obecně mají účastnící této kauzy. Bohužel se obávám, že mizivou až žádnou. Nelze se divit, že vzniká živná půda pro pseudoaféry tohoto druhu. LČR by se dle mého názoru měly zabývat spíše nedávným nálezem NKÚ nebo prověřením účelnosti svých zakázek v oblasti IT. Z odborného pohledu je však podle mého názoru horší vyjádření pana Zdeňka Valného, který by měl vědět, že rozdíl 20–30 % pozná každý hajný okulárně, aniž by musel cokoliv měřit, a také že firma, která těží porost, má několik pečlivých kontrolorů – dřevorubce, operátora harvestoru či traktoristu. Ti všichni jsou totiž placeni od m3 a jejich zájmem přirozeně je, aby objem dříví byl naopak větší než ve skutečnosti. V minulosti jsem se osobně účastnil dvou kontrol a v obou případech byl rozdíl ve prospěch Lesů ČR. Nebezpečí krádeží je neporovnatelně větší u malých firem, kdy majitel firmy sám nebo s rodinným příslušníkem dřevo těží, přibližuje i odváži. Tedy u firem, které pan Valný prosazuje. Svým hloupým výrokem zásadně poškodil celou podnikatelskou sféru v LH a profesní svazy by měly zvážit možnost podání žaloby.“

Zdroj: Silvarium

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina