archív aktualít rok 2012

Od platby za duben budou vyšší minimální zálohy na sociální pojištění

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PenizePokud podnikáme jako OSVČ, musíme měsíčně platit zálohu na sociální pojištění alespoň ve výši, která nám vyšla v posledním Přehledu příjmů. Pokud s podnikáním začínáme nebo nám v Přehledu příjmů vyšla nižší záloha než minimální, platíme alespoň minimální zálohy. Pokud chceme, můžeme si zálohy zvýšit až po „maximální zálohy“.

Minimální zálohy

Náš vyměřovací základ pro zálohu musí být alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň alespoň „minimální vyměřovací základ“ určený státem. Pokud to respektujeme, můžeme si zálohu stanovit každý měsíc jinou.

Minimální vyměřovací základ pro rok 2011 byl 71.136 Kč pro OSVČ s hlavní činností a 28.452 Kč pro OSVČ s vedlejší činností.

Minimálnímu vyměřovacímu základu odpovídají minimální měsíční zálohy. Platíme je tehdy, když s podnikáním začínáme nebo když nám v přehledu za loňský rok vyšla nižší záloha než minimální:

minimální zálohy při

do března 2012

od platby za duben 2012

vedlejší činnosti

723

735

hlavní činnosti

1807

1836

Maximální zálohy

Pokud chceme, můžeme platit zálohy vyšší, než jaké nám vyšly v posledním Přehledu příjmů. Maximum, co můžeme platit, jsou „maximální měsíční zálohy“. Platíme je i tehdy, pokud náš vyměřovací základ v loňském Přehledu příjmů přesáhl maximální hodnotu. Z té části, která je nad maximem, pojistné neodvádíme. V roce 2011 byl maximální vyměřovací základ 1.781.280 Kč. Pro letošní rok se maximální vyměřovací základ snížil na  1.206.576 Kč.

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina