archív aktualít rok 2012

Vydali publikaci o daních v Rusku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Anna_BarbojDaňová akademie vydala knihu Anny Barboj Daně v Rusku. Rady a komentáře k minimalizaci daňových rizik, která je určená pro všechny, kteří provozují svou činnost na území Ruské federace nebo mají v plánu s ní začít. Jedná se o svého druhu unikátního průvodce ruskou daňovou legislativou.

V tomto vydání je objasněna procedura registrace zastoupení a poboček zahraničních firem, cizích státních občanů a soukromých podnikatelů na území Ruské federace a také způsob zdanění jejich činnosti na území RF.

Kniha dovolí získat představu jak o každé dani zvlášť, tak o daňové soustavě Ruska jako celku. V tomto vydání jsou zastoupeny všechny daně a poplatky vybírané na území RF, jež jsou systematizovány podle své příslušnosti: federální, regionální a místní. Stranou autorka neponechala ani speciální daňové režimy.

Zvláštní pozornost je věnována placení daně ze zisku prostřednictvím stálého zastoupení a srážce daně u zdroje plnění. Mimo to se autorka rovněž věnuje otázkám placení „přímých“ a „nepřímých“ (mzdových) daní, jimiž jsou bezprostředně zatíženy zahraniční společnosti samotné.

Doporučení autorky a příklady z praxe pomohou čtenáři osvojit si uvedené informace, minimalizovat daňová rizika a získat praktickou pomoc při součinnosti s daňovými orgány.

Knihu je možné objednat na stránkách Daňové akademie Komory daňových poradců ČR. Kniha je vydána v české a anglické jazykové verzi.

Obsah, předmluvu a ukázku z knihy naleznete zde.

Zdroj: Daňová akademie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina