archív aktualít rok 2012

O Cenu rektora Technickej univerzity Zvolen

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TU_ZvolenAko osobitný prejav uznania jednotlivcom alebo kolektívom udeľuje rektor Technickej univerzity vo Zvolene raz za 5 rokov Cenu Technickej univerzity. Cenu odovzdajú na akademickej slávnosti pri príležitosti otvorenia jubilejného akademického roku (11.9. 2012). Návrhy na udelenie ceny treba predložiť najneskôr 15. mája 2012. Štatút je verejne prístupný na www.tuzvo.sk.

Návrh musí obsahovať profesný životopis, písomné zdôvodnenie a oblasť v ktorej navrhujú udeliť Cenu TU vo Zvolene. Udelenie Ceny Technickej univerzity vo Zvolene zvýrazní:
• Výrazný prínos v rozvoji vedeckého poznania v lesníctve, drevárstve, ekológii, v environmentálnej technike
• Významné zásluhy o rozvoj lesníckeho a drevárskeho vysokoškolského vzdelania
• Významné zásluhy o rozvoj výskumu v lesníctve, drevárstve, ekológii, v environmentálnej technike
• Realizovanie výsledkov výskumu spomínaných odvetví v praxi.

Jubilejný akademický rok 2012/13 si pripomínajú vo Zvolene cez výročia:
250. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku
205. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku
60. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD)
20. výročie premenovania VŠLD na Technickú univerzitu vo Zvolene (1992) s fakultami: lesnícka, drevárska, ekológie, environmentálnej techniky.

Foto: Pohľad na dominantnú budovu Technickej univerzity vo Zvolene.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina