archív aktualít rok 2012

Ždírecká Stora Enso investuje do vlastních energetických zdrojů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Sklad_kulatinyPilařský závod společnosti Stora Enso Wood Products ve Ždírci nad Doubravou, který svým ročním pořezem přes 900 tis. m3 patří k největším zpracovatelům smrkové kulatiny v ČR, chce v blízké budoucnosti razantně šetřit na nákupu elektrické energie a významně přispět k ochraně životního prostředí.

Vedení společnosti se rozhodlo investovat do nové kotelny s kogenerační jednotkou na výrobu tepla a elektřiny s projektovaným výkonem 13,3 MW tepelné a 5,2 MW elektrické energie. „Z celkových 119,8 GWh ročně vyprodukovaného tepla bude 68,1 GWh využito pro sušení vyráběného řeziva a k vytápění budov. Zbylých 51,7 GWh počítáme využít pro sušení pilin v rámci následně připravované investice do výroby pelet. Z roční předpokládané výroby elektřiny (39,3 GWh) sami spotřebujeme 25 GWh a zbylých 14,3 GWh budeme prodávat do distribuční sítě ČEZ,“ sdělil nám ředitel závodu Pavel Urban s tím, že celkové náklady spojené s nákupem zařízení přijdou firmu na zhruba půl miliardy korun. Z toho 100 mil. Kč pokryje dotace ze strukturálních fondů Evropské unie a zbývající náklady ve výši 400 mil. Kč uhradí společnost z vlastních zdrojů a s pomocí bankovních úvěrů.

V průběhu února by mělo proběhnout výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a s její vlastní realizací se počítá ve druhém čtvrtletí. Spuštění zkušebního provozu je podle ředitele naplánováno na druhé čtvrtletí roku 2013.

Palivo pro novou kotelnu bude ze 100 % tvořit biomasa, díky níž bude ovzduší podle firemních propočtů ušetřeno zátěže v objemu 32 tis. tun spáleného hnědého uhlí a 42 tis. tun oxidu uhličitého ročně. Pila počítá hlavně se spalováním kůry, získávané odkorňováním smrkové kulatiny v ročním objemu asi 250 tis. prm (prostorových metrů), a také zelené štěpky, kterou produkuje v rámci vlastní provozované těžební činnosti. „V určitých obdobích roku se kůra kvůli silné poptávce ze strany zahradnických firem stává zajímavým prodejním artiklem. V té době proto budeme určitý objem i nadále prodávat na kompostování a chybějící množství paliva nahradíme zelenou štěpkou,“ upřesnil Pavel Urban.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina