archív aktualít rok 2012

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_CzechInvestPřinášíme aktuální přehled nabízených podpor z jednotlivých programů zprostředkovávaných agenturou CzechInvest k datu 11.1.2012.

Nemovitosti – Výzva II – prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 4. ledna 2012 prodloužení druhé výzvy k podávání žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

Příjem elektronických Registračních žádostí o poskytnutí dotace bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace eAccount od 1. března 2012 do 30. dubna 2012.

Příjem plných žádostí bude zahájen 1. května 2012 a bude ukončen do 7 měsíců od data přijatelnosti projektu nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

Třetí výzva (II. prodloužení) programu podpory PROGRES

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. ledna 2012 II. pokračování třetí Výzvy časově omezeného příjmu žádostí o podporu v programu PROGRES. Systém sběru žádostí je kontinuální a probíhá od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Plánovaná alokace pro tuto Výzvu je 300 mil. Kč.

Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

ICT v podnicích – Výzva III. – prodloužení

2. prosince 2011 bylo vyhlášeno prodloužení 3. Výzvy k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 16. ledna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude nejpozději 17. února 2012. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. února 2012 do 15. května 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 350 mil. Kč.

Program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

Podrobnější informace o programech podpory zde.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina