archív aktualít rok 2011

Otvorené dvere SOŠ drevárskej vo Zvolene

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS_Zvolen1Kultúrno-spoločenské podujatie Javor 2011 na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene vo svojom 16. ročníku bolo zároveň Dňom otvorených dverí. V areáli školy 16. decembra 2011 prezentovali študijné a učebné odbory. Na Jarmoku tradičných ľudových remesiel predstavili rôzne výrobky z dreva a vianočné ozdoby. S ukážkou tvorivých dielní spracovania dreva sa predstavilo Podpolianske osvetové stredisko Zvolen a ÚĽUV Banská Bystrica.

Súčasťou boli odborné semináre na témy: „Pastierske píšťaly“ a „Výroba ľudových hudobných nástrojov“ – prezentoval ich výrobca Tibor Koblíček. V medailóne regiónu predstavili Miroslava Moncoľa – výrobcu drumblí a fujár. Oficiálne vyhodnotili súťaž žiakov zvolenských ZŠ „Drevo v živote človeka“. Návštevníkov zaujala aj výstava fotografií Vojtecha Majlinga s pohľadom na slovenské svadby, zvyky a obyčaje. Zaujímavé exponáty našli na výstave historických hasičských prílb. Na stretnutí výchovných poradcov ZŠ hodnotili výtvarnú súťaž žiakov. Bohatý celodenný program zakončili pastierskymi koledami z Kokavy nad Rimavicou a zvykmi „Chodenie s Berdom – Kubom“. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie žiakov študijného odboru Výroba hudobných nástrojov a koncert školskej hudobnej skupiny Husliari.

SOS_Zvolen2SOŠ drevárska vo Zvolene je jedinou školou na Slovensku so zameraním na výrobu hudobných nástrojov (1995). Škola má rodný list z roku 1922, keď vznikli v Liptovskom Hrádku jednoročná Štátna hájnická škola a popri nej Štátna drevárska piliarska škola. Do Zvolena ju premiestnili v roku 1963. Škola má každoročné úspechy vo výchove budúcich odborníkov. Maturitná práca Martina Gyetvena získala Cenu časopisu Drevársky magazín za konštrukciu panelovej drevostavby vo 4. ročníku súťaže ZSD SR O najlepšiu maturitnú prácu. Ocenenú prácu sme predstavili v našom časopise Drevársky magazín č. 6/2011, str. 76.

Foto 1: Nositeľ ceny Martin Gyetven a zástupca riaditeľa SOŠD Ing. Pavol Laššák
Foto 2: Pri obhajobe konštrukcie drevostavby pred hodnotiteľskou komisiou

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina