archív aktualít rok 2011

Odkaz remesiel opracovania dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odkaz_remesiel1Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene obohatilo 19. – 20. októbra 2011 informačnou konferenciou s medzinárodnou účasťou Tradičné remeslá pre dnešok historické východiská remesiel, súčasné podoby a perspektívy uplatnenia spracovania dreva na vidieku. Riaditeľka LDM Mgr. Ľubica Miľanová uviedla v úvodnom príhovore náročnosť prechodu remeselného opracovania dreva do súčasných technológií. Informačnú konferenciu obsahovo pripravila a organizačne zabezpečila Mgr. Želmíra Šípková.

Referáty tematických okruhov poskytli široký pohľad na remeslá ako základ obživy obyvateľov vidieka v minulosti:

• Domácka výroba z dreva a ľudové drevospracujúce remeslá – PhDr. Martin Mešša,

• Tesárstvo a drevené konštrukcie v architektúre – Ing. arch. Katarína Vošková,

• Debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo a ostatné remeslá – Mgr. Juraj Herman,

• Stolárstvo a nábytok – Mgr. Marta Janovíčková,

• Voľná výtvarná tvorba z dreva a drevo vo výtvarnom prejave – Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

Odkaz_remesiel2Ku každému nosnému referátu priradili koreferáty, čím zvýraznili záslužnú prácu múzeí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a v Poľsku pri vzdelávacích podujatiach.

Zaznievali odporúčania, že drevo si treba viac vážiť. Podnetné pre prítomnú pol stovku podnikateľov a predstaviteľov samospráv z vidieka bolo využitie odpadu z dreva, skrášlenie výrobkov formou už zabudnutých klinových a rybinových spojov, kontinuita remeselnej práce po viacerých desaťročiach, zakomponovanie viac dreva do stavieb a drevených konštrukcií, následné umiestňovanie stavieb do centier urbanizmu. Témy neobišli ani priblíženie osobností, remeselné spracovanie modernými metódami, premenu tvárneho materiálu z odpadových kúskov dreva.

Zaujal nový efekt z výroby drevených šperkov: zhodnotenie bude vyššie z jedného stromu ako spracovanie štiepky z kamiónu dreva.

Doplnkom bola prezentácia ručnej výroby z dreva ľudovými výrobcami: Martin Holík z Hrochote a Cyril Bendžala, ml. z Pohorelej.

Foto: Martin Holík má 74 rokov a vyrezáva úžitkové predmety z dreva už 37 rokov.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina