archív aktualít rok 2011

Návrh zákona o veřejných zakázkách neomezuje korupci, ale konkurenci

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

CZKČlenové Unie malých a středních podniků ČR (SME) zásadně nesouhlasí se stávajícím návrhem zákona o veřejných zakázkách. Zákon podle podnikatelů nesplní svůj hlavní účel, tedy posílení transparentnosti a otevřenosti veřejných zakázek. Některá navrhovaná opatření navíc staví malé a střední podniky do podřadné role.

„Máme důvodnou obavu, jestli více než zákonem na omezení korupce tato norma nebude spíše zákonem na omezení konkurence,“ uvádí předseda SME David Šeich a dále dodává: „Například navrhované centrální nákupy převedou větší moc do rukou státních byrokratů. Ti tak budou mít možnost rozhodovat o větším objemu prostředků. Velké tendry navíc povedou k vytvoření kartelů velkých dodavatelů. Dojde k potlačení konkurence a malým a středním českým firmám, které v České republice odvádí své daně, zůstanou jen oči pro pláč.“

Autoři zákona se zabývají podružnými věcmi, jako je vymýšlení dalších a dalších administrativních překážek, které sice mohou korupční jednání poněkud zkomplikovat, avšak zdaleka ne odstranit. Naopak, každé další razítko nutné k získání zakázky je potenciálně novou korupční příležitostí. Malí a střední podnikatelé by naopak uvítali do veřejných zakázek zavedení co nejvíce tržních principů, povinnost řídit se obvyklými cenami a umožnění účasti v tendrech co nejvíce uchazečům.

Podnikatelé se navíc obávají, aby v ČR nenastala obdobná situace jako na Slovensku. Díky centrálním nákupům tam nový zákon o zadávání veřejných zakázek prakticky zastavil chod všech úřadů, které se ocitli třeba bez tonerů či papíru.

Zdroj: Unie malých a středních podniků ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina