archív aktualít rok 2011

Export dreva zo Slovenska je alarmujúci

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Export_drevaZelená správa, ktorú každoročne vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ešte nie je schválená. Z materiálov, ktoré boli predložené do pripomienkového konania, vyplýva, že aj rok 2010 sa zaradí medzi rekordné roky v exporte dreva zo Slovenska. Zo Slovenska sa vyviezlo viacej ako štvrtina všetkej vyťaženej drevnej suroviny. Takto odchádza zo Slovenska potenciál pre rozvoj ekonomiky a pracovných príležitostí.

V roku 2010 sa zo Slovenska celkovo vyviezlo 2,564 milióna kubických metrov (m3) surového dreva v hodnote 187,5 milióna eur. Naproti tomu do SR sa doviezlo len 650.000 m3 surového dreva za 21,6 milióna eur. Lesné podniky vyviezli priamo 683.000 m3 dreva v hodnote 29,1 milióna eur. Správa ďalej uvádza, že pri ihličnatých sortimentoch lesné podniky vyviezli približne rovnaký podiel piliarskych a vlákninových sortimentov surového dreva, čím dosiahli priemerné speňaženie približne 40 eur/m3. Vyvážané drevo smerovalo najmä do Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska. Rozhodujúcim importérom dreva sú obchodné subjekty, ktoré vyviezli zvyšných 1,881 milióna m3, pričom išlo najmä o ihličnatú piliarsku guľatinu. Priemerné speňaženie pritom dosiahlo hodnotu 77 eur/m3. Vyvážané drevo smerovalo najmä do Českej republiky a Rakúska. V prípade listnatých sortimentov surového dreva prevládal v dodávkach na export sortiment vlákninového dreva – približne 65 %, a to tak pri lesných podnikoch, ako aj pri obchodných subjektoch. Priemerné speňaženie bolo na úrovni približne 51 eur/m3 pri lesných podnikoch, respektíve 65 eur/m3 pri obchodných subjektoch. Väčšina vývozu listnatého dreva smerovala do Rakúska, Českej republiky a Poľska.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina