aktuality

Konjunkturální průzkum – červen 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry oproti květnu vzrostl o 0,8 bodu na hodnotu 100. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil o 1,2 bodu na hodnotu 97,4. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 0,8 bodu na hodnotu 113. Ve srovnání s červnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

„Celková důvěra v ekonomiku rostla hlavně díky zvýšení důvěry u podnikatelů v průmyslu a vybraných službách. Potvrdil se i rostoucí optimismus podniků ve stavebnictví. Důvěra spotřebitelů v porovnání s květnem sice mírně klesla, nicméně stále se pohybuje na velmi vysokých hodnotách,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,8 bodu na hodnotu 96,8. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se rovněž téměř nezměnilo. Ukazatel stavu zásob hotových výrobků zůstal již potřetí za sebou na stejné úrovni. Podnikatelé v průmyslu očekávají pro období příštích tří měsíců zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou v meziměsíčním srovnání přibližně stejná. Ukazatele očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou také na téměř stejné úrovni jako minulý měsíc. Ve srovnání s červnem 2017 je důvěra v odvětví průmyslu vyšší.

Ve stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 97,1 a vrátil se tak na dubnovou úroveň. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků ve stavebnictví zůstalo stejné jako v květnu. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se téměř nezměnilo. Zástupci stavebních podniků očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti při zachování stávající úrovně zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů velmi mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,2 bodu na hodnotu 97,9. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou stejná jako v květnu. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,7 bodu na hodnotu 97,9. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků ve službách se téměř nezměnil. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se zvýšilo, avšak očekávání pro období příštích tří měsíců jsou mírně horší. Zástupci podniků ve službách očekávají pro období příštích tří měsíců zlepšení jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání přibližně stejná. Ve srovnání s červnem 2017 je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v červnu mírně snížila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání poklesl o 0,8 bodu na hodnotu 113. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně nepatrně zvýšily. Úmysl spořit se téměř nezměnil. Ve srovnání s minulým měsícem zůstaly obavy spotřebitelů z růstu cen stejné. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2018)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2018)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2018)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2018)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština