archiv aktualit rok 2015

Detaily tepelnoizolačných výrobkov pre stavby a drevostavby v STN normách

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Tepelnoizolacne materialyVo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je v kapitole Decembrové normy STN uvedených 149 nových predpisov, 18 Zmien v normách a 3 opravy doterajších noriem.

• STN EN 49-2 (49 0693) • Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ochrannej účinnosti proti Anobium punctatum (de Geer) pozorovaním kladenia vajíčok a prežívania lariev. Časť 2: Ochrana dreva impregnáciou formou laboratórnej metódy (EN 49-2: 2015)

• STN EN 16247-5 (010390) • Energetické audity. Časť 5: Kompetentnosť energetických audítorov (EN 162487-5: 2015)

Nové normy zamerané na predpisy o bezpečnosti v stavbách a drevostavbách

• STN EN 13162+A1 (72 7201) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (EN 13162: 2013+A1: 2015)

• STN EN 13163+A1 (72 7202) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia (EN 13163: 2012+A1: 2015)

• STN EN 13164+A1 (72 7203) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia (EN 13164: 2012 +A1: 2015)

• STN EN 13165+A1 (72 7204) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PU). Špecifikácia (EN 13165: 2012+A1: 2015)

• STN EN 13169+A1 (72 7223) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z polyuretánovej peny (PEF). Špecifikácia (EN 13169: 2012+A1: 2015)

• STN EN 13964 (74 4540) • Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 13964:2014)

• STN EN 16580 (74 6189) • Okná a dvere. Dvere s odolnosťou proti vlhkosti a vodnej záťaži. Skúška a klasifikácia (EN 16580:2015)

• STN EN 50090-4-3 (36 8051) • Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-3: Vrstvy nezávislé od médií. Komunikácia cez IP podľa EN 13321-2 (EN 50090-4-3: 2015)

Nové normy na realizáciu konštrukcií so zvýšenou ochranou pred požiarmi

• STN EN 1364-1 (92 0809) • Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny (EN1364-1: 2015)

• STN EN 1365-2 (92 0810) • Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy (EN 1365-2: 2014)

•STN EN 1366-2 (92 0811) • Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 2: Požiarne klapky (EN 66-2: 2015)

• STN EN 13 381-9 (92 0814) • Skúšobné metódy na zisťovanie zvýšenej požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov. Časť 9: Ochranné systémy aplikované na oceľové nosníky s otvormi v stojine (EN 13381-9: 2015)

• STN P CEN/TS 54-32 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 32: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovania a údržbu systémov hlasovej signalizácie požiarov (CEN/TS 54-32:2015)

• STN EN 12101-3 (92 0530) • Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia (EN 12101-3: 2015)

Oprava noriem

• STN EN 16005/AC (74 6498) • Mechanicky ovládané dvere. Bezpečnosť pri používaní. Požiadavky a skúšobné metódy. Oprava AC (EN 16005:2012/AC: 2015)

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština