archiv aktualit rok 2015

Výmera odolnejších porastov sa trojnásobne zvýši

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Les holinaAutomatizovaný výber vhodných lesných porastov na základe nových kritérií stanovených Národným lesníckym centrom vo Zvolene upraví podmienky na zavedenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Výrazne sa tým zvýši plocha obnovených porastov. Podľa novej metodiky už v roku 2015 pribudne 4500 ha porastov s kritériami Pro Silva na lesných plochách š.p. LESY SR.

Cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa je vypestovať zmiešaný lesný porast, ktorý by bol odolnejší voči prírodným kalamitám a škodcom. Vedľajším efektom je obmedzenie výmery holín po dorube pri podrastovom spôsobe hospodárstva (nie je to holorub). Pri takomto hospodárení nevzniknú prázdne plochy s malými stromčekmi. Prírode blízke hospodárenie lesa – po ťažbe zostáva odrastený zabezpečený les v rôznych štádiách rastu a veku. Vhodnými plochami sú lesné porasty s menšou svahovitosťou, pôvodnými druhmi drevín a hustou sieťou lesných ciest.

Podľa týchto kritérií by sa výmera takýchto porastov mala až trojnásobne zvýšiť. Tieto porasty sú odolnejšie a rastie v nich kvalitnejšia guľatina. Zásady stanovuje celoeurópske hnutie Pro Silva. LESY SR, š.p. majú k 1. 12. 2015 založených a zdokumentovaných 235 porastov s označením „Pro Silva“ s výmerou 54 tisíc hektárov (cca 6 % obhospodarovanej výmery lesov).

Najväčší a najstarší objekt v porastoch lesov š.p. LESY SR podľa kritérií prírode blízkeho obhospodarovania lesa je Smolnícka Osada (OZ Košice) s výmerou 2130 ha. Významné sú objekty lesnej správy Duchonka (OZ Prievidza) v bukovo-dubových porastoch s výmerou 2653 ha a na území lesnej správy Paráč (OZ Námestovo) v smrekových porastoch s výmerou 1912 ha.

Kritériá Pro Silva v neštátnych lesoch spĺňa iba 6 objektov s výmerou 465 ha.

Foto: Všetky porasty v slovenských lesoch ešte nezodpovedajú prírode blízkeho obhospodarovania

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština