archiv aktualit rok 2015

Mezinárodní konference o jehličnatém dříví: nerovnoměrný trh, nabádání k opatrnosti

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Pila DOd 4. do 6. listopadu se konala v Amsterdamu Mezinárodní konference o jehličnatém dříví 2015. Zúčastnilo se jí 130 zástupců pilařské a dřevařské branže z celého světa. Organizátorem konference byl Nizozemský svaz pro obchod s dřívím.

Tématem prvního kongresového dne byly v první řadě evropské a americké trhy s dřívím. Sampsa Auvinen, prezident Evropského pilařského svazu (Europäischer Sägewerksverband EOS) a Andreas von Möller, prezident Evropského svazu pro obchod s dřívím (Europäischer Holzhandelsverband ETTF) seznámili účastníky konference se situací na evropských trzích z hlediska producentů a odběratelů.

Sampsa Auvinen se zaměřil nejprve na situaci v Evropě. Informoval o tom, že výroba v evropských zemích sice v současné době roste, neboť je všeobecně dostatek suroviny pro výrobu. Přesto se však z pohledu problematické globální ekonomiky a celkového pomalého růstu v dřevařské branži Evropa potýká s převisem kapacit. Především švédským a finským pilařům dělá starosti situace v severní Africe, která způsobila výrazný pokles dodávek dříví na tamní trh.

Americký trh se pomalu zotavuje, není však žádným řešením pro krátkodobé nebo jednorázové obchodní aktivity. Je třeba se angažovat buď trvale, nebo pak raději vůbec. V Japonsku se rovněž po období stagnace pomalu oživuje stavební činnost. Také na čínských trzích lze očekávat pozitivní trend, neboť se podle prognóz odborníků v následujících deseti letech asi 300 milionů obyvatel přesídlí do měst. K tomu je nutné připočíst nový fakt, že Čína upustila od politiky „jednoho dítěte“. To může být navzdory současnému pomalejšímu vývoji na trzích důvodem k optimistickým prognózám budoucího vývoje.

Největší vliv na mezinárodní obchod s dřívím mají v poslední době aktuální měnové výkyvy, slabá švédská koruna, silná britská libra, slabý rubl a slabý yen.

Nové možnosti pro odbyt dříví se otevírají v Polsku a Íránu. Velká očekávání vkládají dodavatelé dříví především do obchodu s Íránem, zejména poté, co Spojené státy a Evropská unie oznámily zásadní kroky ke zrušení ekonomických sankcí. Rozhodujícím faktorem by v současné době mělo být zachování ziskovosti dřevozpracujícího průmyslu. Předpokladem toho je, že se pilařské firmy dokážou přizpůsobit poklesu poptávky a rychle zareagují na výkyvy situace na klíčových trzích. V opačném případě budou mít nutně problémy plynoucí z rostoucích zásob na skladech a klesajících cen.

Podle statistických údajů EOS se v roce 2014 zvýšila produkce jehličnatého řeziva o 3,3 % na 80,1 milionů m3. V roce 2015 se očekává pokles výroby o 0,7 % na 79,6 milionů m3. Snížení objemu výroby by se mělo podle odhadů týkat Německa, Francie, Švýcarska, Velké Británie a obzvláště Finska. Růst výroby se podle informací EOS očekává v Rakousku, Norsku, Lotyšsku a Švédsku, se stabilní výrobou se počítá v Rumunsku.

Andreas von Möller analyzoval evropský trh z hlediska odběratelů dříví. Ve stavebním sektoru sice dochází k zjevnému oživení, ale situace je zatím velmi vzdálena stavu, který vládl ve stavebnictví před nástupem krize. V Nizozemsku a Velké Británii se v poslední době stavební branže rozvíjí velmi příznivě. Ve Francii a Itálii naproti tomu došlo k oslabení vývoje ve stavebnictví. Poměrně pomalu se oživují trhy s okny, dveřmi a komponenty pro jejich výrobu.

Co se týká jednotlivých trhů, hodnotí Möller pozitivně především vývoj ve Velké Británii. Zde se očekává zvýšení odbytu dříví o 12 % a růst stavební činnosti dokonce o 18 %. Obdobné odhady se týkají Dánska, kde se předpokládá nárůst dovozu jehličnatého dříví o 12 % a také růst hrubého domácího produktu o 1,8 %. V roce 2016 by dovoz do Dánska měl růst o dalších 3–5 %. Příznivé odhady se týkají Španělska, dovoz jehličnatého dříví v roce 2015 se zvýšil o 15 % a očekává se další růst. Zvýšení zaznamenal také HDP, a to o 3,1 %. Jak bude vypadat další vývoj, to závisí především na výsledku příštích španělských voleb.

Německu se vývoj drží na stabilní úrovni, i když došlo k mírnému poklesu odbytu dříví o 2 %. Za velký problém považuje Möller nadměrné zásoby nekvalitních sortimentů na skladech po vichřicích a také po kůrovcové kalamitě v letošním roce.

Prognózy pro rok 2016 vyznívají příznivě v případě Nizozemska. V období od roku 2008–2012 došlo sice k poklesu stavební produkce o 40 %, v posledních třech letech se ale situace postupně stabilizovala a pro následující rok se počítá s citelným oživením.

Méně optimisticky vidí Möller situaci v Itálii. Hrubý domácí produkt sice mírně vzrostl, na stavební činnost to ale nebude mít přímý vliv. Itálie se snaží ve veřejných stavbách stále více používat dřevo. Ceny v současné době klesají a italský trh je celkově velmi nejistý.

Ani ve Francii se o výrazném oživení nedá hovořit. Dovoz jehličnatého dříví klesl o 10 %, tato situace se dotkla především Německa a severských zemí. Naproti tomu se zvýšil dovoz dříví do Francie z východní Evropy a Ruska. V roce 2016 by k jistému oživení mělo dojít, ale je třeba také počítat s výkyvy trhu a nejistotou. V Belgii je zjevná stavební konjunktura, i když došlo v letošním roce k meziročnímu poklesu dovozu dříví o 4 %. Tlak na marže je podle Möllera velmi silný, trh je ovlivňován krátkodobými a nárazovými obchodními aktivitami. Obrat dřevařské branže ve Švýcarsku klesl z důvodu lednového zvýšení hodnoty franku o 10–15 %. Stejně jako ve Francii i zde se však v roce 2016 očekává oživení vývoje.

Na závěr se Möller přehledně zabýval situací v regionu Středomoří až po Maroko. V této oblasti došlo k poklesu stavební činnosti, který byl ovlivněn restrikcemi v půjčkách a klesajícími cenami. Oživení se očekává nejdříve od 2. nebo až 3. kvartálu 2016. Jako velmi problematickou vidí Möller současnou situaci v Egyptě, kde přetrvává problém s nedostatkem deviz, který je velkou bariérou pro export na tamní trhy. Podle expertů se ale tato situace v dohledné době pravděpodobně nezmění.

Názory odborníků na celkovou situaci na trzích se shodují v tom, že stav je dlouhodobě velmi nejednotný a nejistý. Zejména dřevozpracujícím firmám doporučují, aby byly ve výrobě řeziva obezřetné a reagovaly na změny ve vývoji trhu, jen tak mohou minimalizovat případné problémy, které by kolísavý trh mohl způsobit.

Zdroj: www.fordaq.com

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština