archiv aktualit rok 2015

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v októbri 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikator dovery oktober15 lowIndikátor dôvery v obchode (10,0) klesol v októbri v porovnaní so septembrom o 2 percentuálne body (p.b.) a to vplyvom negatívneho hodnotenia minulých a očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 89 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (23) znížilo v porovnaní so septembrom o 3 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (12) medzimesačne klesla o 1 p.b. a 84 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 40 % respondentov (o 5 % viac ako v septembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 13 % respondentov (o 2 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 47 % firiem (o 7 % menej). Saldo sa v tomto ukazovateli (24), po očistení od vplyvu sezónnosti, nezmenilo. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, veľkostných skupinách a krajoch. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa októbrové saldo (19) znížilo o 4 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní so septembrom predpokladá výrazný rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 15 p.b. na hodnotu 19. Zvyšovanie počtu zamestnancov očakáva 30 % firiem (o 23 % viac ako v septembrovom prieskume), 59 % respondentov (o 26 % menej) o zmenách neuvažuje a 11 % respondentov (o 3 % viac) počíta s ich znižovaním. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Banskobystrického, Trenčianskeho a Nitrianskeho.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (93 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (-5) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o 4 p.b. Rast cien očakáva len 7 % respondentov. Ceny budú znižovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel a maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou firiem s 0 až 19 a 50 až 99 zamestnancami. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti v Trnavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v septembri, v dôsledku čoho sa saldo (25) znížilo o 5 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (63 %), nízky dopyt (41 %), legislatívu (38 %) a vysoké prevádzkové náklady (32 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 15 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v septembri.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery oktober15 big

Indikator dovery oktober15

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština