archiv aktualit rok 2015

Každý kmeň s jedinečným čiarovým kódom umožní lepšie koordinovať dodávky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Drevo ciachovanie mÚplnú zmenu systému vnútropodnikovej evidencie pohybu dreva až po jeho predaj odberateľom vytvorí projekt označenia vyťaženej guľatiny. LESY SR, š.p. sa cez jedinečné čiarové kódy každého kmeňa denne dozvedia o pohybe vyťaženého dreva a o stave zásob v obhospodarovaných lesoch.

Projekt nezameniteľného označenia dreva plastovými štítkami môže priniesť podniku zvýšenie tržieb o 3 mil. € a odkrytie vnútropodnikových rezerv. Pri ťažbe dostane každý kmeň čiarový kód na štítku. Znemožní tak neskoršiu manipuláciu alebo bezdôvodné preradenie dreva do inej kvalitatívnej triedy. Denne aktualizovaný prehľad o zásobách dreva na území SR umožní lepšiu koordináciu dodávok dreva odberateľom.

LESY SR, š.p. – podľa slov generálneho riaditeľa RNDr. Petra Moronga – ročne predajú drevo za cca 200 mil. €. Úniky na tržbách odhadujú na 2 – 3 % z výšky tržieb. Po zavedení štítkov bude možné každý kus dreva jednoznačne identifikovať. Zodpovední zamestnanci lesov a aj odberatelia budú musieť každú prípadnú dodatočnú zmenu kvality a rozmerov zdôvodniť. Štítkovanie zvýši nároky na lesníkov, ktorí budú musieť denne premerať, zatriediť do kvalitatívnych tried, zaevidovať vyťažené drevo. Tieto údaje spolu so zoskenovaním štítku musia odoslať do systému. Ďalej sa ich práca výrazne zjednoduší, pretože pohyby dreva budú sledovať iba odčítaním čiarového kódu.

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce, zadanie verejného obstarávania na nákup potrebného vybavenia. Projekt na odskúšanie preveria od októbra 2015 na dvoch lesných správach odštepných závodov Levice a Prešov. Vložené prostriedky na zakúpenie techniky a softvérového vybavenia by sa podniku mali vrátiť v priebehu dvoch rokov.

Systém evidencie dreva pomocou štítkov s čiarovým kódom používajú štátne lesy v Českej republike aj v Poľsku; na Slovensku ho majú zavedený v š.p. Vojenské lesy a majetky SR so sídlom v Pliešovciach.

Foto: Jednoduché pomôcky ciachovania drevnej hmoty na lesných skládkach

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština