archiv aktualit rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2015). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2015

• ČSN EN ISO 22300 (01 2301) • Ochrana společnosti – Terminologie
• ČSN EN ISO 10579 (01 3136) • Rozměrové specifikace produktu (GPS) – Kótování a tolerování – Poddajné části
• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A4)
• ČSN EN 13126-5+A1 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)
• ČSN EN 415-1 (26 7600) • Bezpečnost balicích strojů – Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení
• ČSN ISO 668 (26 9341) • Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
• ČSN EN 60079-1 ed. 3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“
• ČSN EN 60079-1 ed. 2:2008 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“ (změna Z1)
• ČSN EN 50130-4 ed. 2:2012 (33 4590) • Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci (změna A1)
• ČSN EN 50550:2011 (35 4195) • Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP) (změna A1)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z41)
• ČSN EN 60335-2-101:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače (změna A2)
• ČSN EN 62841-2-4 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové
• ČSN EN 62841-2-5 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily
• ČSN EN 62841-3-1 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
• ČSN EN 62841-3-6 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem
• ČSN EN 60745-2-4 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (změna Z1)
• ČSN EN 60745-2-5 ed. 3:2011 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (změna Z1)
• ČSN EN 61029-2-1 ed. 2:2013 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily (změna Z1)
• ČSN EN 61029-2-6:2010 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody (změna Z1)
• ČSN EN 61534-21 ed. 2 (37 1500) • Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž
ČSN EN 61534-22 ed. 2 (37 1500) • Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
ČSN EN 61534-21:2007 (37 1501) • Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž (změna Z1)
• ČSN EN 61534-22:2010 (37 1501) • Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou (změna Z1)
ČSN ISO 6814 (47 6000) • Lesnické stroje – Mobilní a samojízdné stroje – Termíny, definice a třídění
• ČSN ISO 17484-1 (64 6442) • Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně – Část 1: Požadavky na systémy
• ČSN ISO 13254 (64 6454) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti
• ČSN ISO 13255 (64 6455) • Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů
• ČSN ISO 13956 (64 6456) • Plastové trubky a tvarovky – Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů – Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou
• ČSN ISO 13257 (64 6457) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
• ČSN ISO 14828+Amd. 1 (64 6458) • Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení dlouhodobé specifické kruhové tuhosti za vlhka relaxační metodou a výpočet relaxačního faktoru za vlhka
• ČSN ISO 13259 (64 6459) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
• ČSN ISO 17454 (64 6460) • Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky – Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem
• ČSN ISO 17456 (64 6461) • Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti
• ČSN ISO 18373-1 (64 6462) • Trubky z neměkčeného PVC – Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) – Část 1: Měření teploty zpracování
• ČSN ISO 13263 (64 6463) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení rázové houževnatosti
• ČSN ISO 13264 (64 6464) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Tvarovky z termoplastů – Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek
• ČSN EN 16309+A1 (73 0903) • Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu
• ČSN EN 15497 (73 1714) • Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem – Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
• ČSN 75 4210 (75 4210) • Hydromeliorace – Odvodňovací kanály
• ČSN EN 1176-11 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština