archiv aktualit rok 2015

Nové aprílové normy v SR pomôžu tvorcom a realizátorom drevostavieb

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

STN drevostavby1Slovenské technické normy vydané v aprílovom Vestníku ÚNMS SR prinášajú zoznam 236 nových noriem v rozsahu 22 strán. Vybrali sme prehľad nových noriem, ktoré približujú niektoré detaily pre výstavbu drevostavieb.

STN vydané v apríli 2015 (celkom 236)

• STN EN 13126-5+A1 (16 6015) • Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 5: Zariadenia zabraňujúce otváraniu okien a balkónových dvier (EN 13126-5: 2011+1: 2014)

• STN EN 1570-1+A1 (27 5011) • Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny medzi dvoma pevnými nástupišťami (EN 1570-1: 2011 + A1: 2014)

• STN EN 60598-2-22 (36 0600) • Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie (EN 60598-2-22: 2014; IEC 60598-2-221: 2014)

• STN EN 16481 (49 0029) • Drevené schody. Návrh konštrukcie. Metóda výpočtu (EN 16481: 2014)

• TNI CEN/TR 12872 (49 0138) • Dosky na báze dreva. Návod na používanie nových dosiek na podlahy, steny a stropy (CEN/TR 12872: 2014)

• STN EN 927-2 (67 2010) • Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na použitie vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Špecifikácie (EN 927-2: 2014)

• STN EN 13963 (72 2401) • Škárovacie materiály na sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky, skúšobné metódy (EN 13 963: 2014)

• STN EN 14190 (72 3612) • Sadrokartónové dosky s ďalšou úpravou. Definície, požiadavky, skúšobné metódy (EN 14190: 2014)

• STN EN 13950 (72 3614) • Kompozitné panely zo sadrokartónových dosiek na tepelnú a zvukovú izoláciu. Definície, požiadavky, skúšobné metódy

(EN 13950: 2014)

• STN EN 1021-1 (91 0232) • Nábytok. Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku. Časť 1: Zdroje zapálenia: ekvivalenty plameňa zápalky. (EN 10 1021-1: 2014)

• STN EN 1054-3 (92 0404) • Elektronická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej signalizácie požiaru (EN 54-3: 2014)

• STN EN 1366-1 (92 0811) • Skúšanie požiarnej odolnosti zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia (EN 1366-1: 2014)

• STN EN 1366-12 (92 0811) • Skúšanie prevádzkovej odolnosti prevádzkových Zariadení. Časť 12: Pevné uzávery požiarnej ochrany pre vzduchovody (EN 1366-12: 2014)

Zmeny STN (celkom 15)

• STN EN 1995-1-1+A1/A2 (73 1701) • Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy. Obsahuje zmenu A1: 2008. Zmena A2 (EN 1995-1-1: 2014 +A2: 2014)

Opravy STN (celkom 6)

• STN EN 60695-11-10/AC (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri vodorovnej a zvislej polohe vzorky. Oprava AC (EN 60695-11-10: 2013/ AC: 2014; IEC 60695-11-10: 2013/Cor 1 Sept 2014)

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština