archiv aktualit rok 2015

Kvalita odborného vzdělávání neodpovídá požadavkům firem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Odborne vzdelavaniPodle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) až dvě třetiny tuzemských firem upozorňují na skutečnost, že absolventi odborných škol na všech úrovních nemají dostatečnou praxi a neznají firemní procesy. Poukazují na to hlavně ve vztahu k absolventům vysokých škol.„Snažíme se veřejnosti vysvětlit, že technické vzdělávání není méněcenné. Naopak mnohdy přesahuje úroveň humanitního či ekonomického vzdělávání. Pokud ovšem chceme mít ve firmách kvalitní pracovníky, potřebujeme odpovídající moderní systém vzdělávání,“ uvedl viceprezident SPČR Jan Rafaj.

Podle šetření, které SPČR zorganizoval v březnu mezi svými členy, mají firmy dostatečně jasno, jaká opatření by ke zlepšení úrovně vzdělávání byla potřebná. Za hlavní nástroje považují v první řadě povinné praxe a stáže v podnicích pro učitele odborných předmětů. Za druhé je to možnost uzavírat smlouvy mezi žákem a podnikem ohledně přípravy budoucí pracovní pozice a dále rozšíření rozsahu praktické výuky pro žáky maturitních oborů. Tyto kroky podporuje téměř polovina firem. Téměř 30 % zástupců firem poukazuje na problém kvality učitelů, a to i ve spojitosti s jejich nízkým finančním ohodnocením. Poměrně vysoký je podíl zaměstnavatelů, kteří souhlasí se zavedením povinné maturity z matematiky. Jednoznačně toto opatření podporuje zhruba 44 % firem, obdobný počet respondentů vidí jako potřebné zavedení povinných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. 

Pouze necelá čtvrtina dotázaných zástupců firem navrhuje snížení podílu žáků ve víceletých gymnáziích. Zmíněná opatření považují respondenti spíše za podpůrná. Hlavní problém současné situace ve školství, kdy se nepotkávají potřeby firem s nabídkou škol a kvalifikací absolventů na trhu práce, vidí zaměstnavatelé v systému financování škol na žáka. Tento názor vyjádřila téměř polovina respondentů (46 %). Současně nemalá část zástupců firem vyjádřila poměrně kritický názor na ochotu škol spolupracovat s nimi. „Školy nemají zájem o to, co požaduje praxe,“ tvrdí téměř dvě pětiny respondentů a třetina upozorňuje na to, že školy se orientují především na zájem žáků a rodičů. Za nástroj, který by mohl pomoci řešit existující problémy, považují představitelé firem plánování potřebných kapacit škol, zejména na regionální úrovni (více jak třetina respondentů). Kritika téměř dvou pětin respondentů se snesla na orgány státní správy a samosprávy s tím, že nedostatečně účinně řeší problematiku trhu práce v návaznosti na školství.

Firmy nemají dostatek absolventů technických oborů


Průzkum SPČR potvrdil skutečnost, že zaměstnavatelé v ČR nemají dostatek absolventů technických oborů, s tímto problémem se potýká většina tuzemských firem. Toto zjištění je podložené řadou dřívějších zjištění SP ČR. Ovšem nově zveřejněné šetření potvrdilo, že situace je alarmující pro více jak třetinu firem.Chybí absolventi všech stupňů škol


Šetření rovněž potvrdilo, že firmám chybí absolventi technických profesí průřezově z různých stupňů vzdělání. Nejvíc není uspokojena jejich poptávka po vysokoškolácích (58 %), následují středoškoláci s maturitou (44 %) a poté středoškoláci s výučním listem (36 %). Závěry potvrzují, že primárně zaměstnavatelům nejde pouze o zvýšení počtu vyučených na úkor obecných gymnázií.Šetření oslovilo počátkem března členskou základnu SP ČR a odpovědělo na něho téměř osm desítek respondentů z řad průmyslových firem. Potvrdilo vedle chronických problémů v nedostatku a kvalitě absolventů škol také jasnou představu firemní sféry, jak by se měl vzdělávací systém změnit a jaká konkrétní opatření by k tomu mohla přispět.

Zdroj: Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština