archiv aktualit rok 2015

Pokles produkce pelet v Německu v roce 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

PeletyV roce 2014 bylo v Německu vyrobeno 2,1 milionů tun pelet, což znamená poprvé pokles výroby po několika letech kontinuálního růstu. Také jejich spotřeba klesla z 2 milionů na 1,8 milionů tun. Navzdory těmto statistikám vzrostl počet zařízení na spalování pelet o 36 500 na současných 358 000. Německo zaujímá i přes aktuální pokles výroby i spotřeby stále vedoucí místo v mezinárodním měřítku.

„Rok 2014 byl pro celou oblast energetického dříví obtížný, nejen pro výrobce pelet,“ vysvětluje Andreas Lingner, šéf DEPV (Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband – Německý svaz pro energetické dříví a pelety). „Ani rok 2015 nebude jednoduchý, snažíme se prosadit, aby byly finančně zvýhodněny a podporovány náhrady starého spalovacího zařízení za nové.“

Pokles výroby pelet jistě ovlivnila neobvykle mírná zima loňského roku. Snížení produkce v roce 2014 je navíc o to markantnější, o co dynamičtěji se produkce a spotřeba pelet vyvíjely v roce 2013.

Průměrné náklady na topení peletami v roce 2014 dosahovaly 258,34 eur/t, což je o 5 % méně než v roce 2013. Současný cenový vývoj u topných olejů jasně hovoří ve prospěch pelet. Srovnání cen od roku 2002 ukazují, že v letech 2002, 2004 a 2007 byl sice topný olej cenově srovnatelný nebo i mírně výhodnější. Dlouhodobý průměr v posledních deseti letech však dokazuje cenovou výhodu pelet až o 32 %.

Výrobní kapacita (technicky možná produkce) u pelet umožňovala v roce 2014 vyrobit až 3,2 miliony tun pelet, vyrobeno bylo 2,1 milionů tun. Hlavní surovinou pro výrobu (89 %) byly vedlejší pilařské produkty jako piliny nebo hobliny. 97 % pelet bylo vyrobeno z certifikované suroviny (ENplus). Dodávány byly ze 79 % sypané pelety v přepravním tanku, 21 % bylo prodáno v pytlích.

Začátkem roku 2015 vyčíslil DEPV počet zařízení na spalování pelet v Německu na 358 000 kusů. Z tohoto počtu je největší podíl typických kotlů na pelety pro rodinné domy (výkon < 50 kW), podle informací svazu je v provozu 231 000 kusů. Tyto kotle vyrobily v roce 2014 celkem 4000 GWh tepla, což odpovídá spotřebě pelet o objemu přibližně 1 milionu tun. Roční spotřeba jednoho kotle dosahuje zhruba 4,3 tuny. Dále je třeba připočíst bytové krby na spalování pelet, v německých domácnostech je přibližně 116 500 kusů. (Výroba tepla dosáhla 300 GWh, roční spotřeba pelet 0,8 tun/krb). Vysoká poptávka je v poslední době po výkonných velkých kotlech na pelety (výkon > 50 kW), v současné době je v Německu v provozu 10 500 kusů, které produkují ročně 3000 GWh tepla. V těchto velkých teplárnách je spotřebováno 40 % z celkové spotřeby pelet v Německu. Jedna velká teplárna spotřebuje ročně zhruba 69 tun pelet.

Největší podíl z nově instalovaných kotlů v Německu zaznamenalo Bavorsko, a to 27 % (dlouhodobý průměr 38 %) a Bádensko-Württembersko 20,7 % (+2,7 %).

V roce 2015 počítá DEPV s oživením trhu v průměru o 15 %, což bude představovat 42 000 nových zařízení na spalování pelet od krbů až po vysoce výkonné teplárny. Koncem roku by počet těchto zařízení měl dosáhnout 400 000 kusů.

Zdroj: www.depv.de

PeletyN graf1VPeletyN graf2V

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština