archiv aktualit rok 2015

Hlavní je zisk, dlouhodobých smluv se pilaři jen tak nedočkají

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

LCR 1Počátkem listopadu (6. 11. 2014) se v Hradci Králové uskutečnilo veřejné setkání vedení státního podniku Lesy ČR (LČR) s odbornou veřejností ke Koncepci strategického rozvoje státních lesů na období 2015–2019. Za účasti náměstka ministra zemědělství pro lesní hospodářství Mgr. Patrika Mlynáře zde byly účastníkům představeny dlouhodobé vize a cíle podniku v pěti klíčových oblastech (správa majetku a péče o les, ekonomika, ekologický aspekt, sociální aspekt, transparentnost), které však příliš nepotěšily nejednoho z přítomných zpracovatelů kulatiny.

Zatímco řada našich malých a středních pilařských podniků jen těžce zápasí s enormně vysokými cenami kulatiny, kterou navíc často ani v regionu nenakoupí a musí ji vozit přes celou republiku, LČR v době konání akce očekávaly pro rok 2014 zvýšení hrubého zisku o 15 % na dosud nejvyšších 5,68 mld. Kč. V dalších pěti letech (po ukončení církevních restitucí, kdy jim klesne roční těžba zhruba o půl miliónů kubíků na cca 7,5 mil. m3) podnik sice očekává postupné snížení zisku na úroveň přibližně 3.8 mld. Kč (rok 2019), nicméně přesto budou LČR nadále hospodařit na cca 45 % výměry českých lesů. A to s využitím stávajícího obchodního modelu bez jeho zásadnějších změn.

Výhodnost dodavatelského modelu podle generálního ředitele Ing. Daniela Szóráda ukazuje mimo jiné i porovnání ekonomické efektivity prodeje dříví na odvozních místech realizované lesními závody LČR s prodejem dříví prostřednictvím lesnických firem pracujících na komplexních zakázkách. Podnik proto dále předpokládá zadávání komplexních zakázek (rozdělených na pěstební a těžební činnost) s prodejem dříví při pni. Pokračovat bude i v tzv. senátním systému zadávání zakázek, kdy se bude každý rok soutěžit pětina území. Z toho vyplývá, že dlouhodobý požadavek dřevozpracujících firem na možnost uzavírat s LČR dlouhodobé kontrakty na odběr dříví, zřejmě v dohledné době nebude vyslyšen, což ostatně potvrdil i generální ředitel. Podle Ing. Szóráda podnik při své zásadě transparentnosti bude dřevo vždy prodávat formou soutěže a nikoliv na základě rámcových smluv se zpracovateli. Pokud se tito nedomluví na prodeji dřeva s vítězi lesnických zakázek, mohou se podle něj k dřevu dostat prostřednictvím aukcí, do kterých půjde pětina dřeva z komplexních zakázek, včetně malých objemů dříví do 100 m3.

S tím se však zpracovatelé nehodlají smířit a jsou rozhodnuti dál o tento požadavek usilovat. Podle Konfederace lesnických a dřevařských svazů proto vítají iniciativu LČR vytvořit pro naplnění této koncepce pracovní skupiny sestavené z expertů na danou problematiku nejen z podniku, ale i externích subjektů, které se budou zabývat hledáním řešení v oblastech sociálních aspektů, podpory tuzemského zpracování dříví, transparentnosti smluvního rámce (korektnost, respekt, smysluplnost) a formy indexace nabídkových cen.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština