archiv aktualit rok 2014

Terminológia drevených schodov podľa novej STN

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Schody dreveneNové technické normy s platnosťou od 1.7.2014 na Slovensku sa dostávajú k užívateľom prostredníctvom Vestníka ÚNMS SR. V elektronickej forme a v klasickom papierovom vydaní je aj nové znenie STN EN 14076 (49 0024) Drevené schody. Terminológia.

Norma určuje všeobecné termíny pre drevené schody alebo použité drevo v prefabrikovaných schodoch vrátane materiálov na báze dreva pre bývanie, tiež budovy ako obydlia pre trvalé používanie. Tlačená verzia stojí 16,80 €, v elektronickej podobe bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov si úplné znenie normy možno zakúpiť za 15,12 €.

Vo vydaní za mesiac júl 2014 zaradili celkom 85 nových znení noriem alebo návrhov určených na overenie.Norma STN P CEN/TS 16368 (49 0162) Ľahké trieskové dosky. Špecifikácia. Je určená na overenie. Pripomienky k obsahu STN treba zaslať na ÚNMS SR najneskôr do 31.3.2016. Na overenie je predložená STN P CEN/TS 16611 (91 0277) Nábytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti mikro- poškodeniu. Pripomienky k obsahu normy treba zaslať do 31.1.2016.

V uvedenom júlovom vydaní je aj STN EN 15931+A1 (91 1710) Nábytkové kovanie. Stanovenie nosnosti a pevnosti závesného kovania skriniek na stenu.

STN EN 16361 (74 6499) Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané bez odolnosti proti ohňu a prieniku plynu.

STN EN 16 34-1 (92 0812) Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien.

Vydanie nových noriem obsahuje aj Zmeny STN (5) a Opravy STN (8).

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština