archiv aktualit rok 2014

Podezření na porušování kartelového práva v rakouském dřevařském průmyslu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Pila BavorskoRakouský spolkový úřad na ochranu hospodářské soutěže na podzim roku 2013 zahájil šetření proti několika firmám v pilařském průmyslu. Informaci zveřejnil rakouský tisk „Die Presse“ ve svém vydání ze dne 19. května 2014.

Podle veřejně přístupných informací Nejvyššího soudního dvora (OGH) se jedná o podezření na horizontální cenové dohody, které jsou v rozporu s kartelovým právem. Šlo s největší pravděpodobností o dohody o cenách, předávání interních údajů a různá omezení odbytu dříví, které byly příčinou toho, že spotřebitelé po dlouhou dobu platili za dřevěné produkty vyšší ceny. K tomuto účelu byl společností proholz Austria vytvořen informační systém o trhu pod krycím názvem „Schnitzi“ („řezivo“), pomocí kterého měly být po dobu již několika let kontrolovány a usměrňovány ceny kulatiny, řeziva a vedlejších pilařských produktů. Údaje se týkaly výroby, cen, skladových zásob, odbytu, nákupu, exportu a importu dříví.

Na Rakouský úřad pro ochranu hospodářské soutěže byla adresována řada anonymních písemných i telefonických udání. Podnikatelé se cítili omezováni ve svých aktivitách na trhu s dřívím. První indicie se objevily již v prosinci 2012, kdy jeden z anonymů poukazoval na neoficiální schůzky komisí a na konání nejrůznějších interních rozhovorů zástupců pilařských firem. Již po dobu čtyř let se mělo údajně scházet takzvané Sdružení G-10 (G-10-Runde – sdružení deseti nejvýznamnějších rakouských pilařských podniků), na jehož schůzkách jednou za čtvrt roku docházelo k řízeným dohodám o trhu a cenách. Setkání se konala v luxusním hotelu ve městečku Anif, které leží asi 5 km od Salzburku.

Ochránci hospodářské soutěže v tomto jednání shledávají důkazy o porušování kartelového práva. Ozývá se stále více hlasů, které poukazují na interní jednání mezi zástupci firem, důsledkem kterých bylo ovlivňování trhu s dřívím a přizpůsobení nabídky řeziva aktuálním odbytovým podmínkám. Existuje dokonce podložený důkaz, že při jednáních pilařů v Anif se účastníci schůzek domlouvali o cenách dříví a limitech produkce, a tím řízeně ovlivňovali odbyt dříví. Rainer Handl z rakouského Odborného svazu pilařského průmyslu potvrdil, že tato sdělení se týkají konkrétních pilařských závodů. Během roku 2013 bylo provedeno několik domovních prohlídek u osob, které jsou podezřelé z této trestné činnosti. Jeden prominentní korutanský podnikatel se obrátil na Nejvyšší soudní dvůr s odvoláním proti domovním prohlídkám. Jeho žádost byla v říjnu 2013 odmítnuta s vysvětlením, že i anonymní stížnosti mohou být dostatečným důvodem pro domovní prohlídky, pokud je obsah stížnosti věrohodný a podezření plausibilně existuje.

K případu se vyjádřil také Christoph Kutlerer, šéf Svazu pilařského průmyslu Rakouska: „Ano, v minulém roce obdržel Spolkový kartelový úřad několik anonymů, na základě kterých byly provedeny domovní prohlídky u podezřelých podnikatelů z branže. Předmětem kritiky byla setkání zástupců velkých pilařských závodů v Anif, na kterých údajně docházelo k dohodám o cenách. V rámci branže dochází k nejrůznějším pracovním schůzkám pod hlavičkou Odborného svazu dřevařského průmyslu. Členové svazu jsou na nich informováni o vývoji v branži, normách, výzkumu, odborném vzdělávání a reklamních aktivitách. Obsah jednání je vždy řádně zanesen do protokolu. Chtěl bych se distancovat od schůzek některých zástupců pilařských firem, na kterých jsou porušovány kartelové dohody. Rád bych také zdůraznil, že Odborný svaz dřevařského průmyslu Rakouska vždy trval na tom, aby byly dodržovány zásady kartelového práva“.

Zatím není zcela jasné, jak dopadne vyšetřování případu, na definitivní rozhodnutí soudu si pilařská branže ještě bude muset počkat. Pokud padnou obvinění, budou následovat drastické pokuty. Firmám Stora Enso a Metsäliitto bylo v roce 2006 uloženo finským úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zaplatit gigantickou pokutu ve výši 51 milionů eur kvůli prokázaným dohodám o cenách. Také německý Spolkový kartelový úřad uložil na podzim 2011 pokuty ve výši 42 milionů eur čtyřem dřevozpracujícím firmám z důvodu prokázaných dohod o cenách.

Zdroje: www.timber-online.net, www.derwaldbauer.at

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština