archiv aktualit rok 2014

Drevostavba roka 2013: v troch hodnoteniach zvíťazili tri realizované stavby

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Drevostavba2013-SilviaSekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Od roku 2008 do roku 2013 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5 % na viac ako 10 %. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30 %.

„Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovu objavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Na Slovensku sa boríme predovšetkým s legislatívnymi prekážkami, ktoré sa premietajú do našich požiarno-bezpečnostných predpisov a vnímajú drevo ako horľavý materiál. Pritom prax z okolitých krajín nás presviedča o tom, že drevo má voči tzv. nehorľavým materiálom často oveľa väčšie výhody aj z tohto aspektu“, hovorí novozvolený predseda sekcie, Ing. Ján Sitek z firmy Drevodom Orava.

Spájanie síl, hľadanie spoločných podporných argumentov a ich prezentácia pred odbornou i laickou verejnosťou, drobná presvedčovacia práca a poukazovanie na pozitívne príklady. To všetko v spojení s kvalitnou remeselne zvládnutou výrobou a montážou sú kroky, ktoré spolu s prijatím nevyhnutných legislatívnych zmien pomaly ale isto napĺňajú potenciál drevostavieb nielen v individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku.

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Aj v tomto roku zorganizovala súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR mohli nominovať svoje hotové realizácie za rok 2013.

Výsledky súťaže vyhlásila odborná porota na výstave CONECO 2014 (26. – 29. 3. 2014) v Bratislave a výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotila SD ZSD SR po výstave DOMEXPO v Nitre (24. –  27. 4. 2014)  

Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda, Ing. arch. Ľubica Fabri – architektka, Ing. arch. Eva Teplanová – architektka, Ing. arch. Eugen Nagy – architekt, Ing. Roman Soyka, PhD. – statik drevených konštrukcií.

Nominovaných bolo 11 návrhov realizovaných drevostavieb, ktoré zastupovali jednotlivých výrobcov:

1.   Názov stavby:      Logistické administratívne a  školiace centrum Herz Slovensko
      Autor projektu:     Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.; Ing. arch. Daniel Bartoš
      Realizácia:          Tectum Novum s.r.o.

2.   Názov stavby:      Zrubový dom Silvia
      Autor projektu:     Ing. Tatiana Jurčová
      Realizácia:          Drevodom Orava s.r.o.

3.   Názov stavby:      Nízkoenergetický dom Mladé Čunovo
      Autor projektu:     Investor, DREVSTAV SLOVAKIA
      Realizácia:          Drevstav Slovakia s.r.o.

4.   Názov stavby:      Rodinný dom v Stupave, časť Kremenica
      Autor projektu:     Ing. Arch. Pavol Pokorný
      Realizácia:          ForDom s.r.o.

5.   Názov stavby:      Rodinný dom Harmony so seniorským apartmánom
      Autor projektu:     HAAS FERTIGBAU s.r.o.
      Realizácia:          HAAS FERTIGBAU s.r.o.

6.   Názov stavby:      Pallas Exclusive
      Autor projektu:     Ing. arch. Simona Brezovanová
      Realizácia:          Atrium SK s.r.o.

7.   Názov stavby:      Rodinný dom Stilo 4i
      Autor projektu:     APEX A, s.r.o., Ing. Miroslav Žilinský, Ing. Jurij Čerňak
      Realizácia:          BAU HOLDING s.r.o.

8.   Názov stavby:      OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY  6b.j. FRIČKOVCE – NADSTAVBA
      Autor projektu:     Ing. Peter Jura
      Realizácia:          Čech, s.r.o.

9.   Názov stavby:      Rodinný dom Ingrid
      Autor projektu:     DREVOSEN s.r.o., Ing . Edita Cmarková
      Realizácia:          DREVOSEN s.r.o.

10. Názov stavby:      Dvojdom Zamarovce – ul. Pod tehelňou
     Autor projektu:     Ing. ARCH. Švorc, Ing. ARCH. Vladimír Torda
     Realizácia:          JK Slovakia s.r.o.

11. Názov stavby:      RD Nova 101
     Autor projektu:     Moderné Domy.sk zastúpenie RD Rýmařov
     Realizácia:          Moderné Domy.sk, s.r.o.

Prvé miesto:        Logistické administratívne a školiace centrum Herz Slovensko

Druhé miesto:      Rodinný dom v Stupave, časť Kremenica od firmy ForDom

Dve tretie miesta: Dvojdom v Zamarovciach – ul. Pod tehelňou od JK Slovakia,
                          NED Mladé Čunovo od firmy Drevstav Slovakia

Slovné zhodnotenie:

Logistické administratívne a  školiace centrum Herz Slovensko od firmy Tectum NovumDrevostavba2013-Herz
Výnimočná drevostavba s komplexnou vysokou kvalitou, pioniersky počin s ohľadom na kvalitu pracovného prostredia a energeticky úspornú prevádzku. Striedmy tvar a farebné riešenie, avšak decentný a kultivovaný výraz. Ušľachtilé obklady – cítiť za tým „drevostavbu“. Veľkoobjemová stavba na báze dreva – v  našich podmienkach zatiaľ niečo výnimočné. Drevo je hojne zastúpené aj interiéroch. Kultivované pôdorysy, minimalistický dizajn vnútri aj vonku.

Rodinný dom v Stupave, časť Kremenica od firmy ForDom
Dizajnérske majstrovstvo – necítiť tu kŕčovitú snahu autora za každú cenu dosiahnuť niečo výnimočné. Kultivovaná hmota, čisté línie. Z minima dosiahnuté maximum vďaka nápadu so sklonom dvoch striech a čistej geometrii omietanej fasády. Decentné vloženie dreveného obkladu medzi presklené plochy. Drevená konštrukcia prístrešku kopíruje sklon strechy a je jednoduchá, avšak pôsobivá.

NED Mladé Čunovo – Drevstav Slovakia
Zaujímavý kontrast medzi bielou fasádou a súbežným pásom presklenej steny a dreveného obkladu na prízemí. Oživením sú rôznofarebné rolety. Podpery vo forme „V“ vytvárajú zaujímavý akcent k horizontálam a vertikálam stavby.

Dvojdom v Zamarovciach – ul. Pod tehelňou – realizácia JK Slovakia
Architektonická hra kubusov, ktorá vytvára vcelku zaujímavú a vydarenú dynamiku. Chladný „masívny“ výraz stavby posilňuje kamenný obklad. Pôdorysy sú jednoduché a prehľadné, zrkadlením identických polovíc dvojdomu vzniká zaujímavý vonkajší vzhľad. Treba oceniť vysokú stavebnú kvalitu.

Na štvrtom mieste sa umiestnila stavba Pallas Exclusive od firmy Atrium SK s hodnotením: Prednosťou je invencia v použití obkladov v kombinácii s bielou omietkou, kvalitné vyhotovenie fasád.
Na piatom mieste sa umiestnila stavba Zrubový dom Silvia od Drevodomu Orava s hodnotením: stavba so štandardným typovým architektonickým výrazom. Zaujme však kvalitným riešením exteriérových plôch, obkladov, farieb. Stavba pôsobí teplo a moderný dizajn podporuje decentné riešenie zábradlí. Vysoká stavebná kvalita, precízny detail.

Výsledky hlasovania laickej verejnosti

Hlasovanie DREVOSTAVBA ROKA 2013 na portáli www.mojdom.ZOZNAM.sk

Čísla potvrdili výbornú účasť na hlasovaní, čo potvrdzuje rastúci záujem slovenských staviteľov o drevostavby. Zúčastnilo sa 4299 ľudí. „Čísla návštevnosti sú veľmi priaznivé, a verím, že to bude dobrým impulzom na ďalší ročník ale aj prehlbovanie témy drevostavieb na webe, navyše sú bodové odstupy v tomto ročníku len minimálne. Záujem ľudí sa takmer rovnomerne rozdelil medzi všetky nominované stavby, čo svedčí o vyrovnanosti realizácií,“ povedal Ing. Juraj Vilkovský, manažér vydavateľa časopisu Môj dom, JAGA GROUP, s.r.o.

Výsledky hlasovania:

1. miesto:    Zrubový dom Silvia, firma: Drevodom Orava s.r.o., Podbiel
                  autor projektu: Ing. Tatiana Jurčová,                  728 hlasov
2. miesto:    Pallas Exclusive, firma: Atrium SK s.r.o., Banská Bystrica
                  autor projektu: Ing. arch. Simona Brezovanová,            693 hlasov
3. miesto:    Logistické administratívne a  školiace centrum Herz Slovensko, firma: Tectum Novum s.r.o., Zemné
                  autori projektu: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.; Ing. arch. Daniel Bartoš        656 hlasov

Na výstavách Coneco v Bratislave a DOMEXPO v Nitre mali možnosť návštevníci odovzdať aj papierový hlasovací lístok so svojim tipom a tak sa zapojiť do hlasovania.

Výsledky hlasovania: Celkový počet odovzdaných hlasov: 1171

Poradie:Drevostavba2013-Pallas
1. miesto:   Pallas Exclusive, firma: Atrium SK s.r.o., Banská Bystrica
                  autor projektu: Ing. arch. Simona Brezovanová,         205 hlasov
2. miesto:   Zrubový dom Silvia, firma: Drevodom Orava s.r.o., Podbiel
                  autor projektu: Ing. Tatiana Jurčová,                         174 hlasov
3. miesto:   Rodinný dom v Stupave, firma: ForDom, s.r.o., Zvolen
                  autor projektu: Ing. arch. Pavol Pokorný,                  164 hlasov

 

 Foto: mojdom.zoznam.sk

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština