archiv aktualit rok 2013

Aktuálny Drevársky magazín 12/2013 je 100. vydaním pre obe republiky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Caplovic DM mOdborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby na Slovensku začal vychádzať pred 13-timi rokmi. Prvý kolektív redakcie časopisu Stolársky magazín sformoval Ing. Igor Patráš, aby sa mohol podeliť s odbornými poznatkami aj s ostatnými malými a strednými firmami v odvetví spracovania dreva. Prvé číslo vyšlo v máji 2000. Odvtedy si predplatitelia a stáli čitatelia mohli obohatiť odborný rozhľad prečítaním vyše 10 tisíc strán v časopise.

Pôvodný Stolársky magazín – iba v slovenčine – vychádzal do roku 2003. Spolu vyšlo 35 čísiel v rozsahu 1664 strán (priemerne v čísle 47,5 str.).

Od roku 2004 začala vychádzať aj mutácia časopisu pre Českú republiku pod názvom Stolařský magazín. Vyšší náklad a väčší počet strán reklamy umožnili zvýšiť aj rozsah a obsah jednotlivých rubrík o zaujímavé témy. Články sú písané v oboch jazykoch: po slovensky, aj v češtine.

V týchto dňoch vychádza decembrové vydanie časopisu Drevársky / Dřevařský magazín, ktorý je v poradí 100. vydaním pre odborníkov v oboch republikách.

Pôvodná federálna koncepcia časopisu Stolársky / Stolařský magazín mala 70 čísiel časopisu v celkovom rozsahu 6174 strán (priemerne v čísle 88,2 strán). S novým názvom vychádza Drevársky / Dřevařský magazín od roku 2011. Aktuálny obsahový a reklamný záber ustálil počet strán na 84 (v rovnakom rozsahu vyšlo všetkých 30 čísiel časopisu) – celkom 2520 strán.

Paralelne s koncepciou tlačeného časopisu sme prešli od júla 2011 na elektronickú formu komunikácie. Zrýchlený tep podnikateľského života obmedzuje listovanie v tlačenom časopise a do popredia sa dostáva internet a získavanie informácií cez elektronické média. Zriadili sme portál www.drevmag.com, aby sme operatívne mohli prinášať aktuálne informácie. Pre čitateľov a reklamných partnerov redakcia tvorí elektronický magazín Drevmagletter s výberom najzaujímavejších informácií z odboru.

Foto: Pre aktuálne decembrové vydanie časopisu Drevársky / Dřevařský magazín napísal editorial minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič (na fotografii má v rukách náš časopis) k problematike stredného odborného školstva. Foto: Ing. Igor Patráš

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština