archiv aktualit rok 2013

Uchovajú vybrané vedecké a odborné články z Maďarska a Slovenska

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

ENVIFOR-WEBProjekt ENVIFOR-WEB v rámci cezhraničnej maďarsko-slovenskej spolupráce je približne v polovici časového termínu riešenia. Na otvárajúcu konferenciu v Šoproni nadviazala I. tematická konferencia v Bratislave (26. marca 2013). Po vytýčení úloh maďarskí kolegovia v úlohe vedúceho riešiteľa projektu hodnotili prvé výborné výsledky pre sprístupnenie odbornej verejnosti.

Po ukončení projektu, vytvorením spoločného maďarsko-slovenského voľne prístupného webového portálu ENVIFOR-WEB, poskytnú pre uchovanie vybrané vedecké a odborné články z oblasti dreva, lesníctva, environmentalistiky a baníctva za 50-ročné obdobie pre ďalšie generácie, pracovníkov výskumu, odborníkov, študentov a laickej verejnosti. Výsledkom bude 20 tisíc strán textu v oboch jazykoch: maďarčine a slovenčine.

Úvodné príhovory predniesli predstavitelia neziskových organizácií, ktoré projekt zastrešujú, Ing. Štefan Boháček, PhD. a Dénes Varga. Projekt v oboch krajinách nepokračuje úplne rovnako, zatiaľ je asymetria v dodávaní statí na preklad. Hlavný koordinátor Dr. Tamás Apostol, PhD. uviedol údaje zatiaľ dovŕšenej práce:

                                              maďarská strana              slovenská strana

Digitalizácia                                        40 %                            40,7 %

Výber článkov                                      40 %                            9,3 %

Zostavenie resumé                               40 %                            78,5 %

Preklady                                             20 %                            7,5 %

Finančné čerpanie z fondov EÚ             35,6 %                         18,9 %

V najbližšom období zostavia odborné zbierky slov (Thesaurus), začne skúšobná prevádzka elektronickej knižnice a elektronické vkladanie materiálov na server.

Hodnotenie manažéra projektu cezhraničného partnera v SR Ing. Stanislava Floreka: Zlepšená dostupnosť informácií, zrozumiteľnosť a komunikácia v cieľových skupinách riešeného projektu zvýši úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie na oboch stranách hranice. Samotné riešenie projektu zintenzívnilo spoluprácu viacerých odborných organizácií, zastrešených Centrom pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu v Bratislave. Výrazný podiel má:

Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen – Dr. h. c. prof. RNDr. Marian Babiak, CSc.

Fakulta environmentalistiky a výrobnej techniky TU Zvolen – prof. Juraj Ladomerský, CSc.

Slovenská národná knižnica Martin – Dr. Gustáv Maťovčík, Dr.Sc.

Slovenská akadémia vied, pracovisko Ťažba rúd Košice – Ing. Ivan Florek, CSc.

Počas konferencie odzneli prednášky odborníkov zo SR

• Ing. Alois Vojta: Zhodnocovanie výrobkov z dreva po skončení doby ich užívania

• Ing. Jiří Schwartz: Možnosti využitia potenciálu zberového papiera v podmienkach SR

Prednášky na tému prihraničných oblastí

• Ing. Ján Cibuľa: Príroda Dunaja

• Ing. Ladislav Kusenda: DuraWood – zariadenie na úpravu povrchov dreva pomocou plazmy a ekologickej povrchovej úpravy.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština