archiv aktualit rok 2013

Less & Timber dostal od věřitelů šanci na záchranu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

LESS2Věřitelé zkrachovalé společnosti Less & Timber na své schůzi u Krajského soudu v Praze dne 23.1.2013 jednomyslně odsouhlasili návrh majitele holdingu LESS Jana Mičánka na řešení úpadku firmy reorganizací. Soud následný den svým usnesením odsouhlasenou reorganizaci povolil.

V insolvenčním řízení je přihlášeno 219 věřitelů s pohledávkami ve výši 5,3 mld. Kč.

Schůze věřitelů zároveň zvolila nový věřitelský výbor ve složení: Y.O. Holding a.s., Wotan Forest, a.s., KAME – VM, s.r.o., Citibank Europe plc., Česká spořitelna, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Dlužník musí do 120 dnů předložil reorganizační plán a zprávu o reorganizačním plánu. Vycházet bude patrně ze svého původního návrhu ze dne 17. 10. 2012, to je z kombinace následujících opatření:

• „restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhu Dlužníka včetně jejich příslušenství a v odkladu jejich splatnosti,

• prodejem části majetkové podstaty anebo prodejem části Dlužníkova podniku anebo vydáním části Dlužníkových aktiv věřitelům anebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast,

• navýšením základního kapitálu Dlužníka a vstupem strategického investora nebo zajištěním nového financování provozu Dlužníkova podniku za účelem získání dodatečných prostředků používaných buďto k rozvoji činnosti Dlužníka anebo úhradě stávajících závazků vůči věřitelům,

• vydáním akcií Dlužníka nebo jiných cenných papírů Dlužníkem nebo jinou právnickou osobou,

• změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov nebo jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka.“

Javořice, a.s., jako jeden z věřitelů, podala vlastní návrh na reorganizaci. Mimo jiné v něm navrhovala rasantní změnu výrobního programu a s tím spojenou redefinici technologického nastavení pily v Čáslavi a snížení počtu obslužného personálu této pily. V rámci tohoto opatření by podle navrhovatele došlo k eliminaci pásových pil a instalaci agregátních kotoučových prvků, s čímž by šlo ruku v ruce snížení počtu obslužného personálu. „Pokud posledně uvedené reorganizační opatření nebude provedeno,“ píše Javořice, a.s., „pak dříve či později bude pila v Čáslavi opět jen ‚řezat ztrátu‘“.

Soud však návrh společnosti Javořice neakceptoval a rozhodl, že v tomto řízení se bude nadále vycházet z návrhu, který podal Dlužník dne 17. 10. 2012. Mičánek v něm sliboval věřitelům větší šance na vyšší i rychlejší uspokojení pohledávek než v případě konkurzu.

Less & Timber zaměstnává 320 lidí a její tržby loni dosáhly 1,3 mld. Kč. Podle aktuálních informací by již na pilách postupně měla nabíhat výroba, která se na čas po vyhlášení insolvence zastavila.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština