archiv aktualit rok 2012

Zamestnávateľom za zvýšia náklady pri prepúšťaní zamestnancov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

MSP17Nový Zákonník práce bude na Slovensku platiť od 1. januára 2013. Dosť výrazne zasahuje do povinností zamestnávateľov, keď zamestnanci pri prepúšťaní dostanú nové výhody. Podnikatelia sa obávajú rastu neproduktívnych nákladov. Pri listovaní v novele, ktorá začne platiť už o dva týždne, približujeme niekoľko nových skutočností.

Súbeh platu a odstupného

Pracovník pri výpovedi (ak ju dostane od zamestnávateľa alebo ju sám podá) dostáva plat počas výpovednej doby a má nárok aj na odstupné. Súbeh platu a odstupného sa bude týkať každého – aj toho, kto dostane výpoveď pre zrušenie alebo premiestnenie pracoviska, nadbytočnosť v dôsledku organizačných zmien alebo zo zdravotného dôvodu. Podmienkou je, aby pracovník vo firme odpracoval 2 roky.

Výpovedná lehota

Doposiaľ bola určená presne na dobu 1, alebo 2, alebo 3 mesiacov. K tejto lehote pribudne slovíčko „najmenej“ čo znamená jej predĺženie. Výhodná môže byť pre pracovníka, keď mu chýba pár mesiacov do odchodu na starobný dôchodok. Po určitej predĺženej dobe môže plynulo prejsť do penzie, aby nebol stresovaný hľadaním krátkodobého zamestnania.

Práca na dohodu

Pracovník na dohodu má nárok na minimálnu mzdu a presné určenie pracovného času. Práca na dohodu nie je však rovnocenná s plnoprávnym pracovným pomerom.

Výpoveď prerokovať s odbormi

Zamestnávateľ bude mať o povinnosť navyše: výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru bude povinný prerokovať s odbormi, zamestnaneckou radou alebo dôverníkom. Nesplnenie tejto podmienky bude mať za následok neplatnosť výpovede. Firma však nemusí dosiahnuť dohodu s prepusteným zamestnancom. Ak vo firme nepôsobia zástupcovia zamestnancov – zamestnávateľ je oslobodený od prerokovania výpovede.

Zákaz výpovede

Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď práceneschopnému pracovníkovi, tehotnej žene alebo žene na materskej dovolenke. Prepustiť však môžu zamestnanca aj vtedy, ak sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky alebo toho, kto je dočasne nespôsobilý na nočnú prácu.

Odchodné

Príspevok ako odchodné z firmy vo výške mesačného platu bude patriť aj pracovníkovi, ktorému priznali predčasný dôchodok.

Neplatná výpoveď

Kto dostal neplatnú výpoveď a chce pokračovať v práci, má právo na náhradu mzdy najviac 9 mesiacov. Podľa nového Zákonníka práce bude maximum 36 mesiacov, no súd môže priznať nižšiu náhradu.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština