archiv aktualit rok 2012

Technická normalizační komise Nábytek ustavena

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy2Z důvodu zlepšení komunikace a sjednocení stanovisek jednotlivých zájmových skupin podal v listopadu 2011 Textilní zkušební ústav, s. p., který je centrem technické normalizace (TN) i pro obor „Nábytek“, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) návrh na ustavení technické normalizační komise „Nábytek“. Návrh byl přijat a 28. března 2012 byla komise „Nábytek“ ustavena.

Do komise byli jako členové nominováni: Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký za Asociaci českých nábytkářů, Luboš Feigl za Strojírenský zkušební ústav, Ing. Bohuslava Fořtová za Sdružení českých spotřebitelů, o.s., Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. za Zkušebnu nábytku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Petr Mitáček, za Zkušebnu stavebně truhlářských výrobků Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Helena Prokopová za Cech čalouníků a dekoratérů, Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. za Klastr českých nábytkářů, Ing. Lubor Tomeš za Textilní zkušební ústav, s.p., Ing. Ludmila Zezulová za Technický zkušební ústav Praha, s.p. Tajemnicí komise je Ing. Linda Zvárová, ÚNMZ. Předsedou byl zvolen Ing. Lubor Tomeš a jednomyslně byla schválena působnost TNK „Nábytek“: „Normalizace v oblasti veškerého nábytku (včetně matrací, kromě dopravy nábytku) a v případech, kde je to aplikovatelné, také v oblasti terminologie, bezpečnosti a zdraví, zkušebních metod a požadavků na konečné výrobky, díly, součásti, povrch, povrchové úpravy a nábytkové kování, rozměry.“ Působnost TNK bude pokrývat oblast CEN/TC 207 a ISO/TC 136.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština