archiv aktualit rok 2011

Úlevy v odvodech pro OSVČ v roce 2012

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

CZK3Od ledna 2012 nemusíme platit zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn na Dohodu o pracovní činnosti až do 2500 Kč měsíčně • Základní daňová sleva na poplatníka je v roce 2012 zvýšena na 24 840 Kč ročně, sleva na dítě se zvýší na 13 404 Kč ročně • Vedle hlavního zaměstnání můžeme mít  za rok 2012 zisk až 60 328 Kč bez sociálního pojištění.

Dohodu o pracovní činnosti můžeme uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti Dohody, nejdéle však za 52 týdnů). Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou. Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny od 2000 Kč za měsíc (do konce roku 2011). Od 1.1.2012 se tato hranice zvyšuje na 2500 Kč za měsíc. (Pokud ovšem zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci žádný příjem, z kterého by bylo odváděno zdravotní pojištění, a ani za něj neplatí zdravotní pojištění stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit každý měsíc příslušné pojistné.)

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 můžeme snížit daň o slevu na poplatníka 23 640 Kč (sleva byla přechodně snížena kvůli „povodňové dani“) a o 11 604 Kč na každé dítě. Pro rok 2012 se základní daňová sleva na poplatníka zvyšuje na 24 840 Kč a na každé dítě na 13 404 Kč.

Pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás vedlejší činnost a náš zisk (daňový základ pro daň z příjmu) v roce 2011 byl nižší než 59 374 Kč, nemusíme platit sociální pojištění. Výše zisku pro „neplacení“ pojištění za rok 2012 je 60 328 Kč. (Uvedenou částku musíme snížit o 1/12 za každý kalendářní měsíc, ve kterém jsme nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost, např. kvůli nemoci).

Zdroj: jakpodnikat.cz

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština